Bijgewerkt: 26 september 2021

Voorrang aan Amstelveense woningzoekenden

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
19-05-2015

Om fricties in vraag en aanbod op de woningmarkt zo goed mogelijk het hoofd te bieden en voorrang te geven aan Amstelveense woningzoekenden brengt de gemeente Amstelveen in 2015 100 woningen onder het lokale label. Dit blijkt uit een antwoordbrief van het college van B en W op schriftelijke vragen van GroenLinks.

In 2015 komen naar verwachting zo’n 480 woningen in het sociale huursegment van de corporaties vrij. Naar verwachting gaan hiervan 180 woningen naar bijzondere doelgroepen, zoals sociaal/medisch urgenten en 300 woningen naar regulier woningzoekenden. Een derde hiervan wil de gemeente, onder het lokale label, toewijzen aan Amstelveners. Dit is het maximale wat wettelijk is toegestaan.  

Amstelveen is een populaire woonplaats. Jongeren die hier opgroeien willen hier graag blijven en ook bij mensen uit de regio is Amstelveen populair. Er zal dan ook altijd meer vraag zijn naar goedkope (sociale) huurwoningen. In Amstelveen zijn zo’n 13.300 “goedkope” huurwoningen. Dat is 32 % van het totaal aantal woningen in Amstelveen. Uitgaande van het aantal huishoudens in Amstelveen met een inkomen onder de grens van € 34.911 zouden er binnen de gemeente circa 9300 sociale huurwoningen bij corporaties en particuliere verhuurders moeten zijn.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat (VVD), wethouder Wonen


Herbert Raat (VVD) wethouder Wonen:’Amstelveen zit ruim in z’n jasje als het gaat om sociale huurwoningen. De komende tien jaar ontstaat er ruimte om tussen de 600 en 1100 woningen te liberaliseren, of te verkopen. Zo kunnen Amstelveners die nu in een corporatiewoning zitten bezit opbouwen. Dit is beter dan levenslang betalen aan de woningcorporatie’.

Aanpakken scheefwonen

In 2013 werd 30 procent van de corporatiewoningen in Amstelveen bewoond door huishoudens met een hoger inkomen dan, waar de sociale huur voor bedoeld is. Een belangrijk landelijk instrument om dit zogenaamde scheefwonen aan te pakken is de invoering van de inkomensafhankelijke huurwoning. Naar verwachting neemt het effect van deze maatregel de komende jaren, wanneer de huur steeds verder oploopt, toe. Hierdoor komt uiteindelijk een eind aan de praktijk van het subsidiëren van huur voor mensen die dat niet nodig hebben. De belangrijkste opgave voor het college is te zorgen voor voldoende woningen in het dure en middeldure segment. Dat is een voorwaarde om de doorstroming te stimuleren. Deze opgave is een belangrijk element in de Woonagenda van het college voor de komende jaren.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.