Bijgewerkt: 22 september 2023

Voorkomen van dementie is een kwestie van kleine stapjes voorwaarts

Nieuws -> Gezondheid

Bron: AMC
27-07-2016

Cardiovasculaire risicofactoren zijn geassocieerd met een verhoogd risico op dementie. Artsen in het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam hebben onderzocht, of een multidomein interventie gericht op deze factoren de dementie in een populatie van zelfstandig wonende ouderen kunnen voorkomen.

Intensieve behandeling van hart- en vaatziekten blijkt geen grote preventieve werking te hebben op de ontwikkeling van dementie. Dat publiceren onderzoekers van de afdelingen Neurologie en Huisartsgeneeskunde van het AMC op 27 juli 2016 in The Lancet, een vooraanstaand Brits medisch tijdschrift. Het preDIVA-onderzoek (‘Prevention of Dementia by Intensive Vascular Care’) is het eerste onderzoek naar het effect van uitgebreide vaatzorg op de preventie van dementie.

Aan het onderzoek namen 3526 Nederlandse ouderen van 70-78 jaar deel. Zij werden in twee groepen gedeeld. Eén groep kreeg een speciaal ‘vaatspreekuur’ aangeboden, waarin de bloeddruk werd gecontroleerd en zo nodig behandeld. Hetzelfde gold voor suikerziekte, overgewicht, verhoogd cholesterol en gebrek aan lichaamsbeweging. Rokers werden ondersteund bij het stoppen. De andere groep kreeg standaard huisartsenzorg.

Foto Amstelveen
(Bron Wikipedia - 2016)

Hersenen vergelijking, met links een gezonde- en rechts een door Alzheimer ziekte aangetaste hersenen


Gedurende de observatieperiode van 6 tot 8 jaar deden zich 233 nieuwe gevallen van dementie voor. De onderzoekers vonden een bescheiden, niet significante afname (van 8%) van nieuwe gevallen van dementie als gevolg van de intensieve vaatzorg. Er werden aanknopingspunten gevonden voor een groter beschermend effect bij mensen die steeds trouw het vaatspreekuur bezochten en in de groep van deelnemers met een hoge bloeddruk die daar bij het begin van het onderzoek nog geen geneesmiddelen voor gebruikten.

De onderzoekers schrijven de beperkte en onzekere winst voor de groep als geheel toe aan het feit, dat de standaardzorg in Nederland al van hoog niveau is en aan de relatief hoge leeftijd van de deelnemers. Zij vermoeden, dat er in landen met een minder hoge standaard van eerstelijnszorg mogelijk meer winst haalbaar zal zijn, vooral als de vaatzorg wordt gestart op jongere leeftijd, bij mensen met een verhoogd risico op dementie en wanneer therapietrouw extra aandacht krijgt.

Hoofdonderzoeker prof. dr. Pim van Gool concludeert: 'Preventie van dementie is blijkbaar een kwestie van kleine stapjes voorwaarts. Dankzij de langdurige inspanning van velen hebben we in dit onderzoek laten zien, dat er geen magische oplossing voor het grijpen ligt. Maar ook hebben we nu concrete aanwijzingen bij welke ouderen het risico op dementie door deze aanpak enigszins verminderd kan worden.'

Dementie, ook bekend als seniliteit, is een brede categorie van hersenziekten die een langdurige en veelal geleidelijke afname veroorzaken van denken en onthouden, dat groot genoeg is om iemands dagelijks functioneren te beïnvloeden. Andere gebruikelijke symptomen zijn er onder andere emotionele problemen, taalproblemen en een afname van motivatie. Het bewustzijn van een persoon is meestal niet aangetast.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.