Bijgewerkt: 21 juli 2024

Voordracht nieuwe burgemeester van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
13-05-2014

Op woensdag 21 mei 2014 is er om 18.00 uur een extra vergadering van de gemeenteraad. Het enige agendapunt is de voordracht van de burgemeester van Amstelveen.

De vertrouwenscommissie heeft in het belang van de privacy van de kandidaten, de procedure en de gemeente de afgelopen weken geen informatie verstrekt. Nu de werkzaamheden tot een afronding komen, is een datum geprikt voor de raadsvergadering.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

De ambtsketen van de burgemeester van Amstelveen. Om een blijvende herinnering te hebben aan het feit van het bereiken van de 50.000ste inwoner van Amstelveen, besloot de gemeenteraad in 1962 over te gaan tot het laten vervaardigen van een nieuw ambtsketen voor de burgemeester. Edelsmid Frits Jaritz in Doorn kreeg het opdracht voor het maken van een ontwerp voor het ambtsketen. Hier op de foto de achterkant staat er uit het Wilhelmus: 'U dienaer t'aller stondt', - een tekst van Willem van Oranje


In deze vergadering wordt bekend gemaakt, welke kandidaat bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt aanbevolen voor benoeming als burgemeester van Amstelveen. De raadsvergadering op woensdag 21 mei 2014 om 18.00 uur is openbaar. U kunt de vergaderingen in de raadzaal bijwonen, of live volgen via internet op http://amstelveen.raadsinformatie.nl.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.