Bijgewerkt: 15 april 2024

Vooral ouderen in Nederland zijn niet actief op internet

Nieuws -> Internet

Bron: CBS
03-06-2016

Bijna 1,2 miljoen personen hadden in 2015 nog nooit internet gebruikt in Nederland, ofwel 8 % van de personen van 12 jaar of ouder. Dat is minder dan in 2012, toen was het nog 10 procent. Vooral ouderen zijn niet actief op internet, maar ook zij zijn steeds vaker online. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral bij de 75-plussers zijn er nog veel niet-internetgebruikers, al wordt deze groep geleidelijk kleiner. In 2012 had 66 procent van de 75-plussers nog nooit internet gebruikt. In 2015 is dit gedaald naar 50 %. Het internetgebruik onder ouderen neemt vooral toe, doordat mensen die al internet gebruikten de 75 zijn gepasseerd in deze periode.

Foto Amstelveen
(Bron CBS - 2016)

De uiteenlopende redenen om geen internet te hebben


Onder de 75-plussers zijn het vaker vrouwen die geen internet gebruiken dan mannen. In 2015 ging het om zeven op de tien vrouwen en bijna drie op de tien mannen van 75 jaar, of ouder. Ouderen zijn vaker laag opgeleid. Mede hierdoor zijn laagopgeleiden oververtegenwoordigd bij de niet-internetters. Ook in de andere leeftijdscategorieën zijn veel mensen die niet op het web surfen laagopgeleid.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2007)

Elisabeth, destijds 92 jaar oud, volgt de computerles voor ouderen. Zij is helaas overleden, maar ze schreef toen bijna alles met behulp van de computer op haar toetsenbord, want haar handen waren niet meer krachtig genoeg om een ouderwetse typemachine te gebruiken. De contacten met haar kinderen gebeurde ook via het internet met Skype


Zes op de tien mensen die geen internet gebruiken, hebben thuis ook geen toegang tot het web. De resterende vier op de tien mensen hebben wel een internetverbinding thuis, maar maken hier geen gebruik van. In 2015 had 6 % van de personen van 12 jaar, of ouder thuis geen toegang tot het internet, een groep van bijna 870 duizend personen. Twee op de tien mensen die thuis geen toegang hebben tot het web gebruiken buitenshuis weleens internet. Ook op dit vlak blijven ouderen achter: vier op de tien 75-plussers hebben thuis geen internet.

Zeven op de tien personen in huishoudens zonder internet zijn niet aangesloten, omdat ze hierin niet geïnteresseerd zijn. Voor drie op de tien mensen zonder internet telt mee, dat ze onvoldoende kennis en vaardigheden hebben om te surfen op het web. Daarnaast telt voor 6 % ook mee dat er in de buurt geen breedbandverbinding beschikbaar is.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.