Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Voor de PvdA telt iedereen mee

Nieuws -> Politiek

Bron: Pvda Amstelveen
24-01-2006

De PvdA is een vereniging van meer dan 60.000 leden in Nederland die samen bepalen wat er moet gebeuren. Die leden zijn actief in meer dan 500 plaatselijke afdelingen en twaalf gewesten. Afgevaardigden uit die plaatselijke afdelingen vormen samen het Congres, het hoogste orgaan van de PvdA.

Pvda kandidaten Amstelveen
(eigen collectie - 2006)

De PvdA kandidaten in de Meent tijdens een fotosessie


Het programma van de Partij van de Arbeid in Amstelveen: “Kiezen voor Amstelveen”.

Lees hier wat de PvdA bereikt heeft, en wat de PvdA de komende vier jaar wil.

De PvdA heeft ervoor gezorgd dat:

- Alle scholen in Amstelveen nieuwe of vernieuwde gebouwen krijgen.
- Keizer Karelpark een volwaardig wijkcentrum krijgt.
- Er huurwoningen zijn gereserveerd voor leraren, brandweerlieden en verpleegkundigen.
- Er eindelijk weer (betaalbare) woningen worden gebouwd, in Bovenkerk en Bankras.
- Amstelveen op dinsdag een biologische markt heeft.
- De ondersteuning van de minima is verbeterd, ondanks het kabinetsbeleid.
- Poppodium P60 wordt uitgebreid.
- Er meer aandacht is voor gezondheidszorg, met nieuwe centra in de wijken.
- Er meer aandacht is voor de veiligheid in de wijken.
- Amstelveen groen blijft, en de uitgaven beheersbaar zijn geworden.

Maar er is nog veel te doen. De PvdA wil de komende vier jaar:

- Nog meer (betaalbare) woningen bouwen, vooral voor starters en senioren.
- Het vrijwilligerswerk en de mantelzorg stimuleren.
- Nieuwe jongerencentra bouwen, één in Noord en één in Zuid.
- De gemeentelijke lasten voor de minima ambtshalve kwijtschelden.
- Startende ondernemers (financieel) ondersteunen.
- Iedereen boven de 23 aan (vrijwilligers-)werk helpen, iedereen tot en met 23 moet aan het werk en/of naar school.
- De regionale economische motor Schiphol binnen de vastgestelde (geluids-)normen houden.
- Een onderzoek naar de ondertunneling van de A9 uitvoeren.
- Meer en beter openbaar vervoer verzorgen, met volop aandacht voor fietsers.
- Werken aan een betrokken samenleving.

Zie verder: PvdA-Amstelveen








Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.