Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Volgens VVD-Amstelveen is de situatie op het Amsteleiland onacceptabel

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
15-08-2015

Het Amsteleiland is sinds enkele weken gekraakt. Na jarenlange leegstand en verwaarlozing door de huidige eigenaar hebben krakers op 17 juli 2015 intrek genomen op het eiland. De VVD-Amstelveen vindt de situatie onacceptabel en roept het college op om zo snel mogelijk de problemen op te lossen. Daarnaast dient het leegstandsbeleid te worden aangescherpt om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen.

Foto Amstelveen
(Foto P. Feenstra - 2015)

Paul Feenstra bij de ingang van het Amsteleiland


De ontwikkeling van het Amsteleiland kent een lange geschiedenis. De gemeenteraad gaf begin 2012 al toestemming om op de plek van de voormalige scheepswerf ruimte te maken voor woningbouw. Sinds dat besluit heeft de eigenaar echter weinig actie ondernomen, is hij de afspraken met de gemeente niet nagekomen en is het gebied verwaarloosd.

Foto Amstelveen
(Foto P. Feenstra - 2015)

Welkomstbordtekst van het Amsteleiland krakers: 'In dog we trust'


VVD-raadslid Paul Feenstra: ‘Het kraken van het Amsteleiland is een treurig dieptepunt in de geschiedenis van het eiland. Als gemeenteraad gingen wij er van uit, dat het eiland snel ontwikkeld zou worden na ons besluit. In plaats daarvan worden we nu geconfronteerd met een vastgelopen project, een verwaarloosd eiland en de illegale bewoning door krakers. Dit moet zo snel mogelijk worden aangepakt.’

Foto Amstelveen
(Foto P. Feenstra - 2015)

Een verlaten gebouw op het Amsteleiland is nu bewoond door de krakers


De VVD-fractie denkt, dat er langs drie wegen moet worden ingegrepen. VVD-raadslid Tom Ponjee: ‘Ten eerste moet de eigenaar zo snel mogelijk zijn beloftes nakomen en met een gedegen plan het eiland ontwikkelen. Daarnaast dienen de krakers natuurlijk gewoon te vertrekken. Kraken is immers een strafbaar feit. Ten derde wil de VVD-fractie jarenlange leegstand en potentieel kraken in de toekomst voorkomen. Daarvoor dient het Amstelveense leegstandsbeleid en de portefeuille met bouwprojecten stevig tegen het licht te worden gehouden.’

De beide VVD-raadsleden bezochten het Amsteleiland op 10 augustus 2015 om de ontstane situatie met eigen ogen te aanschouwen. Ponjee en Feenstra: ‘Tot onze verbazing hebben de krakers het eiland met een groot hekwerk afgezet. Er waren wel krakers op het terrein aanwezig, maar deze reageerden niet op onze oproepen.’Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.