Bijgewerkt: 2 december 2023

Volgens SP-Amstelveen stelt het College de woningmarkt te rooskleurig voor

Nieuws -> Politiek

Bron: SP-Amstelveen
20-05-2019

Het college steekt zijn kop in het zand als het gaat om problemen op de woningmarkt. Er wordt veel gegoocheld met cijfers om maar toe te rekenen naar het punt dat er voldoende sociale huurwoningen zijn. Maar de waarheid achter de cijfers is minder mooi. Jarenlange wachtlijsten, gezinnen in veel te kleine woningen, ouderen die wel kleiner willen wonen maar dan meer gaan betalen en nog veel meer problemen. Tijd voor de SP om gerichte vragen aan het college te stellen.

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen: 'Het college roept overal dat er voldoende sociale huurwoningen zijn, in beantwoording op vragen van AVA rekenden zij woningen van DUWO en Woonzorg Nederland alsmede particuliere verhuurders allemaal tot de sociale woningvoorraad. Maar dit zijn vaak woningen die een aparte bestemming hebben of die zonder dat de gemeente er iets aan kan doen geliberaliseerd kunnen worden. Daarom hebben wij vervolgvragen gesteld'.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2018)

Patrick Adriaans fractievoorzitter van SP-Amstelveen tijdens de raadsvergadering op 18 juli 2018


De leden van SP komen via de hulpdienst vaak bij mensen uit die in een gemankeerde woonsituatie zitten. Zowel mensen die in een te dure woning zitten en daarmee financieel in problemen komen, als gezinnen die te klein wonen en graag naar een ruimere woning willen. Adriaans: 'Ik kan het voorbeeld geven van een alleenstaande moeder die met 3 jonge kinderen in een 2-kamer appartement woont. Dat is een slechte zaak, kinderen en moeder hebben geen mogelijkheid tot privacy en doordat ze continu op elkaars lip zitten is er de nodige spanning. Voor de ontwikkeling van de kinderen is dit echt kwalijk'

De SP heeft nu vragen gesteld om meer inzicht te krijgen in wat er aan gegevens bekend is, en vooral wat het college gaat doen om te zorgen dat iedere Amstelvener een passende woning heeft.

Adriaans: 'Simpelweg sociale huurwoningen turven en inkomens vergelijken lost de problemen niet op. Er is in iedere sector behoefte aan eengezinswoningen en appartementen, door de sociale huursector op slot te zetten en de rest aan de markt over te laten creëren we de ellende zelf. Gericht sociale huurwoningen bouwen lost het probleem niet volledig op, maar helpt zeer zeker wel!' De vragen zijn schriftelijk bij het college ingediend. Daarnaast opent de SP-Amstelveen binnenkort een meldpunt voor Amstelveners die problemen met de woningmarkt ondervinden in het algemeen en jongeren die noodgedwongen thuis blijven wonen in het bijzonder.

Schriftelijke vragen conform art. 45 betreffende de sociale huursector.

Naar aanleiding van de door AVA gestelde vragen met betrekking tot de woningvoorraad in de sociale huursector en de antwoorden daarop heeft de SP nog enkele aanvullende vragen. In het overzicht van de sociale woningvoorraad worden naast Eigen Haard ook DUWO, Woonzorg Nederland en particuliere verhuurders genoemd. De SP heeft hierover de volgende vragen:

1)        Zijn er afspraken gemaakt met genoemde organisaties en de particuliere verhuurders met betrekking tot het behoud van hun woningen voor de sociale huursector? Zo ja, kan het college ons deze afspraken doen toekomen? Zo niet, wat gaat het college doen om deze sociale huurwoningen te behouden voor de woningvoorraad?

2)        Kan het college een toelichting geven op de rol die zij ziet voor DUWO, Woonzorg Nederland en particuliere verhuurders om de problematiek op de Amstelveense woningmarkt op te lossen, en hoe de gemeente ervoor zorg gaat dragen dat zij die rol ook pakken?

3)        Hoeveel Amstelveense jongeren staan ingeschreven bij Woningnet voor een sociale huurwoning? Hoe lang moeten zij wachten op een woning?

4)        Hoeveel Amstelveense gezinnen staan ingeschreven voor een sociale huurwoning?

Hoe lang moeten zij wachten op een woning?

5)        Hoeveel ouderen willen verhuizen naar een sociale huurwoning?

6)        Hoeveel sociale huurwoningen uit de bestaande woningvoorraad komen er jaarlijks vrij, doordat huurders doorstromen naar vrije sector huurwoningen en/of koopwoningen?

7)        Hoeveel inwoners wonen er in een geliberaliseerde huurwoning die eigenlijk op basis van hun inkomen recht hebben op een sociale huurwoning? M.a.w. hoeveel inwoners wonen in een te dure woning?

8)        Heeft het college onderzoek gedaan naar:

a.         De behoefte onder Amstelveners aan een sociale huurwoning

b.         Het aantal huurders dat meer dan een derde van hun inkomen aan huur betalen

c.         Het aantal jongeren dat noodgedwongen nog bij hun ouders wonen door het gebrek aan betaalbare huurwoningen

d.         De behoefte onder ouderen die kleiner willen wonen, maar de gevraagde huurprijzen niet kunnen opbrengen

e.         De behoefte onder ouderen aan het wonen in kleine woongroepen van leeftijdsgenoten? Zo ja, wanneer kunnen wij de resultaten tegemoetzien? Zo nee, is het college dit van plan? Zo ja, wanneer? Zo nee, waarom niet?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.