Bijgewerkt: 27 september 2022

Vier weken lang werkzaamheden tussen de Keizer Karelweg en Laan Walcheren

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-08-2018

Vanaf 3 september 2018 vinden 4 weken lang werkzaamheden plaats tussen de Keizer Karelweg 438 en Laan Walcheren. Na de werkzaamheden is naast een nieuwe asfaltlaag ook een nieuw vrij liggend fietspad gerealiseerd. Voor het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag verwijdert aannemer Ballast Nedam eerst de oude deklaag. Daarnaast verwijderen ze de aanwezige, in slechte staat zijnde, Italiaanse populieren. Na afloop van de werkzaamheden plant de gemeente nieuwe populieren terug.

Doorgaand verkeer blijft mogelijk. Om de verkeershinder tot een minimum te beperken vinden de werkzaamheden in 2 fases plaats. Hierdoor blijft altijd één rijstrook open voor doorgaand verkeer. Verkeersregelaars begeleiden het verkeer tijdens de werktijden. Buiten werktijden kan het verkeer gebruik maken van beide rijstroken. Fase 1 (26 en 27 september 2018): aanpassen van de westzijde van de Keizer Karelweg. Fase 2 (11 en 12 oktober 2018): aanpassen van de oostzijde van de Keizer Karelweg.Gedurende beide fases zijn de in- en uitritten bij Dijkgravenlaan en Wolfert van Borsselenweg afgesloten voor het verkeer. Het aanbrengen van een nieuwe asfaltlaag vindt ’s nachts plaats. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 20:00 en 7:00 uur. In de nacht van woensdag 26 september en donderdag 27 september vindt fase 1 plaats. Fase 2 wordt in de nacht van donderdag 11 oktober en vrijdag 12 oktober uitgevoerd.

Fietsverkeer en Openbaar Vervoer. Gedurende de werkzaamheden is er voor fietsers een omleidingsroute. De bussen rijden gewoon gedurende de werkzaamheden. Bushalte Bella Donna verdwijnt, aangezien deze niet meer in gebruik is. Op www.amstelveen.nl/werkinuitvoering staat de laatste beschikbare informatie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.