Bijgewerkt: 2 oktober 2022

Vier nieuwe initiatieven van het Stimuleringsfonds Lokale Economie in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
22-09-2022

Het College van B en W van Amstelveen heeft aan vier nieuwe initiatieven subsidie verleend vanuit het Stimuleringsfonds Lokale Economie. Het gaat om aanvragen van de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) Kostverlorenhof, de BIZ Amstelzijde, Winkelcentrum Westwijk en WinWinWerkt. Het Stimuleringsfonds lokale economie helpt bedrijven en ondernemers na de moeilijke coronaperiode te investeren in de lokale economie en de onderlinge samenwerking te verbeteren.

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken: 'Inmiddels zijn er 20 aanvragen voor het Stimuleringsfonds Lokale Economie beoordeeld, 12 aanvragen zijn toegekend, waarmee € 489.000 van het budget van € 750.000 is uitgekeerd. Door de 25% cofinancieringsregel helpen wij ondernemers te blijven investeren in het lokale ondernemersklimaat. Samen met de ondernemers heeft de gemeente tot nu toe ruim € 611.000 geïnvesteerd in de lokale economie. Naast het Stimuleringsfonds investeren wij ook in het versterken van ondernemerscapaciteit, -vaardigheden en netwerkcontacten met behulp van het kennisprogramma voor ondernemers Back on Track dat zeer succesvol is. Inmiddels zijn al meer dan 100 ondernemers op weg geholpen in deze toch moeilijke tijd. Het is ook goed dat de waardering van deelnemende ondernemers zo hoog is.'

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Adam Elzakalai (VVD) wethouder Economische Zaken

Ondernemers met bedrijven gevestigd in Amstelveen kunnen gezamenlijk een voorstel indienen dat een bijdrage kan leveren aan de Amstelveense economie. De subsidie loopt nog tot het einde van dit jaar en dan zal een evaluatie plaatsvinden. De aanvragen worden beoordeeld door een onafhankelijke Adviescommissie en de afdeling Economische Zaken en door hen voorzien van een advies aan het College van B en W. Op basis van dit advies neemt het College een besluit over de subsidieaanvraag.

'Het zijn vier goede nieuwe initiatieven die de lokale economie versterken. Door de winkelcentra Kostverlorenhof en Westwijk en het horecagebied Amstelzijde aantrekkelijker te maken en meer aan professionele promotie te doen, trekt dat meer mensen uit de regio en krijgt de lokale economie een ‘Boost’. WinWinWerkt wil ondernemers ondersteunen bij het vinden en binnenhalen van passende medewerkers. De dienst zal worden aangeboden aan vijf Amstelveense bedrijven die getroffen zijn door de coronacrisis én meerdere vacatures open hebben staan. Dit plan past goed in de huidige tijd waarin sprake is van grote krapte op de arbeidsmarkt. Veel ondernemers hebben te kampen met te weinig personeel en dat drukt op de bedrijfsvoering. En mogelijk kan deze dienst ook aan andere bedrijven in Amstelveen worden aangeboden. Een succesvolle invoering zal een goede bijdrage kunnen leveren aan de lokale economie' - zegt Elzakalai. Meer informatie over het Stimuleringsfonds Lokale Economie is te vinden op www.amstelveen.nl/ondernemen.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.