Bijgewerkt: 3 oktober 2023

Veto bedreiging voor Golfodrome

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-09-2006

Een bedreiging voor het golfbaaninitiatief van het echtpaar Loogman is een eventueel veto van publieke organisaties als de provinciale overheid of de Dienst Landelijk Gebied (DLG). Voor de provincie geldt een planologische vetomogelijkheid, de DLG heeft nog grond in  eigendom waar  Loogman z'n plannen wil realiseren.

Dat heeft de gemeentelijke overheid op verzoek van deze krant verklaard. Gisterenavond ( 19 september 2006) werden de twee burgerinitiatieven in de commissie besproken. Het college had al laten weten in een verdere behandeling geen noodzaak te zien. Vorige week schreef deze krant over toegenomen kwaliteit van het verzet tegen de golfbaanplannen. Het citeerde uit een brief van onder meer Milieufederatie Noord-Holland, de stichting Landschap Noord-Holland, Staatsbosbeheer regio West en de ANWB.

Bovenkerkerpolder  Amstelveen(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bovenkerkerpolder met een deel van de wijngaard


Deze regionaal en landelijk actieve organisaties vrezen een ,,tunnel visie" van Amstelveense politici. Tot recent waren het alleen lokale actiegroepen die zich tegen het Golfodrome verzetten. Binnen het raadhuis is de verwachting dat het met de bemoeienis van de genoemde instituties onvermijdelijk is dat zij hun netwerk zullen inschakelen, waaronder de provincie en de Dienst Landelijke Gebied.

Van een aantal van deze organisaties is ook bekend dat ze goede ingangen hebben bij Amstelveense raadsfracties en deze niet onbenut zullen laten. ,,Als het gaat glijden dan kan het hard gaan," aldus een bezorgde bron. ,,Maar het wordt spannender." Het college van burgemeester en wethouders is overigens van mening dat het ordentelijk opereert en alle kennis die noodzakelijk is voor een goede besluitvorming moet verzamelen via de milieu effect rapportage (MER).

„Als de MER kritisch is over het plan word het lastig om het door te zet ten," aldus de bron.


door Henk Godthelp


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.