Bijgewerkt: 30 november 2021

Vervolggesprek over het verpleeghuis Nieuw Vredeveld

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
21-03-2017

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over het vervolggesprek over de situatie in het verpleeghuis Nieuw Vredeveld:

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Herbert Raat (VVD) wethouder Zorg


'Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 6 maart 2017 informeerde ik u over de situatie bij Nieuw Vredeveld. In de commissie Burgers en Samenleving van 8 maart heb ik u toegezegd, dat ik zal informeren over het gesprek tussen de directie van de gemeente en de manager Care van het Zorgkantoor. Dit gesprek vond donderdag 9 maart 2017 plaats.

Tijdens het gesprek wilde het Zorgkantoor niet inhoudelijk over de zorgverlening bij Brentano spreken. Wel gaf het Zorgkantoor aan, dat zij bij Nieuw Vredeveld zijn geweest en aan de hand daarvan bevindingen hebben opgesteld. Deze bevindingen zijn door Brentano met de gemeente gedeeld en onderschrijven de door de gemeente gesignaleerde problemen. Gemeente en Zorgkantoor hebben afgesproken, dat zij elkaar over en weer informeren over ontwikkelingen rond Brentano. Deze afspraak is eerder al gemaakt tussen de gemeente en Lies Zuidema, voorzitter van de raad van bestuur van Brentano.

Bewoners zonder behandeling. In de brief van 6 maart heb ik u tevens gemeld, dat volgens Brentano 17 bewoners, naast hun verblijf in Nieuw Vredeveld, recht hebben op behandeling en dat zij dit op dit moment niet ontvangen, omdat het Zorgkantoor daar geen budget voor beschikbaar stelt. Volgens het Zorgkantoor krijgen deze 17 bewoners de behandeling wel, echter niet van Brentano, maar van huisarts of wijkverpleegkundige. De behandeling valt dan onder de Zorgverzekering.

Klachten. Het Zorgkantoor gaf tijdens het gesprek aan, dat zij zelf geen enkele klacht over Nieuw Vredeveld heeft ontvangen en graag kennis zou nemen van de klachten die bij de gemeente zijn binnengekomen. Wij hebben aangeboden, dat zij de bij ons binnengekomen klachten kunnen inzien. Inmiddels hebben wij aan de personen die zich bij de gemeente hebben gemeld gevraagd, of zij bewaar hebben als de klachten geanonimiseerd door het Zorgkantoor zouden worden ingezien.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

De ingang van het verpleeghuis Nieuw Vredeveld in Amstelveen


Degenen die daarop gereageerd hebben, zijn daar allen mee akkoord (op voorwaarde, dat hun signaal echt anoniem blijft) en geven aan blij te zijn, dat er vervolg gegeven wordt aan hun signalen. Daarnaast kunnen klachten over de zorgverlening in Nieuw Vredeveld ook worden ingediend bij het Zorgkantoor (via klachten- wlz@zorgenzekerheid.nl ). Ik neem aan, dat het Zorgkantoor, na ontvangst van de signalen, haar verantwoordelijkheid neemt en de verbetering van de zorgverlening de aandacht gaat geven die het verdient.

Vervolg. Het is belangrijk, dat Brentano hun plan van aanpak nu gaat uitvoeren. In het belang van de inwoners in Amstelveen die in Nieuw Vredeveld wonen houd ik, samen met het Zorgkantoor, in de gaten of het plan van aanpak tijdig (voor 1 juli 2017) en volledig wordt uitgevoerd. Waar nodig, zal ik daarbij namens de gemeente opnieuw hulp aanbieden. Wanneer op korte termijn geen verbetering zichtbaar is, of het plan van aanpak niet (tijdig) wordt uitgevoerd, zal ik u van eventuele vervolgstappen op de hoogte brengen.

Oproep

Na de raadsbrief over Nieuw Vredeveld heb ik meerdere nieuwe signalen ontvangen. Als iemand nog relevante informatie heeft over zorgverlening in Amstelveen dan hoor ik dat graag via h.raat@amstelveen.nl. Van de voortgang zal ik u nauwgezet op de hoogte houden. Met vriendelijke groet,

Herbert Raat wethouder ZorgAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
Zoeken
OTHER LANGUAGES

Amstelveen in english Amstelveen magyarul
LINKS