Bijgewerkt: 15 juli 2024

Vervolgafspraak met RKAVIC lukt niet

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
08-07-2024

Vorige week (26-2024) is de gemeenteraad van Amstelveen geïnformeerd over een brief die Herbert Raat wethouder Sport heeft verstuurd aan het bestuur van voetbalvereniging RKAVIC over het plannen van een vervolgafspraak wat niet lukt.

Geacht bestuur,

Geruime tijd proberen wij een afspraak te maken met het voltallige bestuur van RKAVIC. Na diverse pogingen hebben we op 13 mei 2024 een prettig gesprek gehad met een delegatie van uw bestuur. Met als doel een kennismaking met het nieuwe bestuur en te horen hoe uw vereniging RKAVIC in de wedstrijd zit als het gaat over de toekomst van de Escapade. Door omstandigheden heb ik alleen kennis kunnen maken met het algemene bestuurslid mevr. De Beer. Ik begreep van haar dat het bestuur ook nog maar uit 3 leden bestaat.

Foto Amstelveen
(Foto Anko Stoffels - 2022)

Herbert Raat (VVD) wethouder Sport

Voor de gemeente Amstelveen heeft de Escapade een grote maatschappelijke waarde als sportvoorziening, en daarmee een plek om te bewegen, ontmoeten, recreëren en samen te zijn. In een stedelijk gebied waar ruimte schaars is, vinden we het belangrijk regie te houden op groen en voldoende sportfaciliteiten voor - met name - onze Amstelveense inwoners. Door de groei van de stad is het noodzakelijk voldoende, kwalitatief goede, sportparken te behouden.

Vandaar dat we samen met uw buren, de hockeyvereniging HIC, de afspraak hebben gemaakt de hockeyvelden te kopen, te renoveren en structureel te onderhouden, zodat Amstelveen over een goede sportvoorziening beschikt en de vereniging zich volledig kan richten op het leiden van de club en het welzijn van haar leden. Dit aanbod hebben wij op 13 mei jl. ook gemaakt naar RKAVIC, ook hier wil de gemeente de sportvelden behouden voor de sportende Amstelvener en zorgen voor een goede kwaliteit. Dit kan door het overnemen van het eigendom, waardoor de vereniging zich niet langer bezig hoeft te houden met onderhoud en renovatie van de velden. Een situatie zoals die ook geldt voor de andere Amstelveense (voetbal)verenigingen.

In het gesprek hebben we afgesproken met mevrouw Miranda de Beer dat de wethouder Sport graag nog kennismaakt met de andere bestuursleden en om verder te spreken over de toekomst van de Escapade. Dit vervolggesprek zou begin juli worden gepland, na de drukte van het voetbalseizoen. Echter, sinds het eerste gesprek bemerken wij een radiostilte vanuit uw vereniging. Op diverse verzoeken vanuit de gemeente krijgen wij helaas geen reactie. Wij betreuren deze gang van zaken en begrijpen uw zwijgen niet. Wij vragen u alleen om het gesprek met de gemeente voortgang te laten vinden.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Het clubhuis van RKAVIC op het terrein van Escapade in Amstelveen

Wij hebben begrepen dat er ook andere (commerciële) partijen geïnteresseerd zijn en al een bod hebben uitgebracht om (een deel van) uw terrein aan te kopen. Zoals eerder aangegeven wil de gemeente graag de maatschappelijke functie van de Escapade behouden en waar mogelijk uitbreiden. En voorkomen dat delen in dat gebied niet kunnen worden gebruikt voor het algemene nut, zoals het parkeerterrein aldaar. In dat kader willen wij u nog attenderen op het feit dat de gemeente het eerste recht van koop heeft op uw terrein. Dat RKAVIC bij verkoop van het sportveldencomplex dat in de eerste plaats aan de gemeente Amstelveen ten verkoop moet aanbieden. Zoals dat in het verleden ook is gebeurd bij o.a. de verkoop van een veld aan HIC en de verkoop van het parkeerterrein aan Health City.

Wij zien graag op korte termijn een reactie van uw bestuur tegemoet en gaan graag met u om de tafel zitten.

Met vriendelijke groet, Herbert Raat wethouder SportAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.