Bijgewerkt: 30 september 2023

Vertrouwenscommissie burgemeestersprocedure van Amstelveen aan de slag

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
31-03-2014

In de raadsvergadering op 27 maart 2014 is de vertrouwenscommissie voor de burgemeestersprocedure benoemd. De commissie gaat aan de slag en zal volgens planning eind mei de voordracht aan de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester van Amstelveen gereed hebben.

Eerder al, in december vorig jaar, stelde de gemeenteraad van Amstelveen de profielschets voor de burgemeester vast. Binnen de gestelde termijn reageerden 21 kandidaten. Het wachten was op de gemeenteraadsverkiezingen en de installatie van de nieuwe gemeenteraad om aan de slag te gaan.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2005)

Om een blijvende herinnering te hebben aan het feit van het bereiken van de 50.000ste inwoner van Amstelveen, besloot de gemeenteraad in 1962 over te gaan tot het laten vervaardigen van een nieuw ambtsketen voor de burgemeester. Edelsmid Frits Jaritz in Doorn kreeg het opdracht voor het maken van een ontwerp voor het ambtsketen. Hier op de foto de achterkant staat er uit het Wilhelmus: 'U dienaer t'aller stondt', - een tekst van Willem van Oranje


In de installatievergadering van de raad op 27 maart is de vertrouwenscommissie benoemd. Elke fractie levert een lid. Voorzitter van de commissie is de heer Noomen (VVD) en vice-voorzitter mevrouw Roos (BBA). De overige leden zijn de dames Koops (ChristenUnie) en Veenboer (PvdA) en de heren Berkhout (D66), Boomgaars (GroenLinks), van Erp (SP), van Groeningen (CDA) en Spinhoven (Ouderencombinatie Amstelveen). Griffier mevrouw Georgopoulou is secretaris van de commissie en gemeentesecretaris de heer Schurink is adviseur.

De procedure om te komen tot de voordracht van een nieuwe burgemeester moet, zoals de wet voorschrijft, zorgvuldig en onder strikte geheimhouding worden doorlopen. De vertrouwenscommissie zal in het belang van de privacy van kandidaten, de procedure en de gemeente de komende weken daarom geen informatie verstrekken.

Wel zal halverwege mei de datum bekend worden gemaakt van de besloten raadsvergadering, waarin de voordracht aan de orde komt. Het besluit van de gemeenteraad is overigens vervolgens wel openbaar.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.