Bijgewerkt: 1 december 2022

Versnelde opvang van 51 statushouders in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-07-2022

In onze brief van 12 juli 2022 informeerde het College B en W van Amstelveen u over de landelijke aanpak asielcrisis die het kabinet heeft vastgesteld. Onderdeel van die aanpak is, naast het creëren van crisisnoodopvangplaatsen voor asielzoekers in de verschillende veiligheidsregio's, een versnelde plaatsing van 7.500 statushouders uit de asielzoekerscentra in gemeenten in een periode van zes weken. Hiermee ontstaat ruimte in de asielzoekerscentra.

Het college heeft besloten aan de landelijke aanpak bij te dragen door 51 statushouders versneld in de gemeente op te nemen. Dit telt mee als invulling van de taakstelling voor de huisvesting van asielzoekers voor de tweede helft van 2022. Voor 17 van de 51 statushouders is al huisvesting geregeld en komen we niet aanmerking voor de COA gelden. De gemeente heeft een hotel gevonden dat bereid is op korte termijn kamers met een kookvoorziening voor 34 statushouders beschikbaar te stellen voor een periode van zes maanden, vooruitlopend op de toewijzing van een reguliere woning in onze gemeente. Voor de versnelde plaatsing kunnen wij aanspraak maken op de zogenaamde Hotel-en Accommodatieregeling (HAR) van het COA. https://vnq.nl/vraqen-en- antwoorden?onderwerp%5b%5d=421109&paqe=0

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2022)

Het College van Wethouders en Burgemeester van Amstelveen: Herbert Raat (VVD), Adam Elzakalai (VVD), Frank Berkhout (D66), burgemeester Tjapko Poppens, Floor Gordon-de Bruijn (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA) na de beëdiging in de raadzaal van de gemeente Amstelveen op 29 juni 2022


De HAR voorziet grotendeels in de kosten van gemeenten die statushouders versneld in hun gemeente opnemen in hotels. Naar verwachting zal circa € 200.000 van de circa € 500.000 hotelkosten niet worden vergoed door het COA. Wij stellen voor deze kosten te financieren uit het lokaal werkbudget voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Daarmee komen wij tegemoet aan de wens van uw raad om dit budget niet alleen beschikbaar te stellen voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne, maar ook voor de opvang van vluchtelingen uit andere landen.

Vrije hotelruimte kan gedurende deze 6 maanden ook worden gebruikt voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen die al in Amstelveen bij particulieren verblijven en zich in een onhoudbare benarde situatie bevinden. Met de 100 euro dagvergoeding per vluchteling kunnen wij weer een groot gedeelte van het tekort van € 200.000 goedmaken.

Ondanks de krapte op de woningmarkt voldoet Amstelveen steeds aan haar taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dit jaar heeft de gemeente al 71 statushouders gehuisvest terwijl de taakstelling voor de eerste helft van 2022 67 bedroeg. Met de versnelde plaatsing van 51 statushouders voldoet de gemeente ruimschoots aan haar taakstelling van 37 personen voor de tweede helft van 2022. Zoals te doen gebruikelijk houden wij u periodiek op de hoogte van de stand van zaken van de opvang van vluchtelingen en dus ook van de versnelde opvang van de statushouders.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.