Bijgewerkt: 17 april 2021

Verscherpte regels voor e-sigaretten

Nieuws -> Gezondheid

Bron: Rijksoverheid / RIVM
30-11-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) heeft de regels voor e-sigaretten aangescherpt. In de Warenwet staan vanaf 28 november 2014 een aantal specifieke eisen met betrekking tot veiligheid, kwaliteit, etikettering en reclame. Daarmee wordt bijvoorbeeld geregeld, dat er kinderveilige sluitingen moeten zitten op navulverpakkingen met nicotine, dat reclame uitingen geen gezondheidsclaims mogen bevatten en dat duidelijk gewaarschuwd wordt voor de verslavende werking van nicotine. Van Rijn is deze wetswijziging gestart, toen uit onderzoek van NVWA en RIVM bleek dat er extra maatregelen nodig waren.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

De e-sigaret is een elektronische inhalator, bedoeld om het roken van tabak te simuleren


Van Rijn: "Mensen moeten heel duidelijk weten, waar ze aan toe zijn, als ze een e-sigaret gebruiken. Deze nieuwe regels konden we het snelst invoeren, maar moeten echt worden gezien als een eerste stap. Ondertussen werken we – via een wijziging van de Tabakswet – door aan de invoering van nog strengere regels over e-sigaretten die we in Europa hebben afgesproken. En een leeftijdsgrens van 18 jaar. Zo kunnen we jongeren beter beschermen tegen de schadelijke effecten van nicotine. Bovendien laat ik nader onderzoek doen naar de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Dat verschijnt in de eerste maanden van 2015. Eventuele nieuwe inzichten uit dat onderzoek kunnen leiden tot extra stappen."

E-sigaret?

De e-sigaret, of elektronische sigaret is een vervangend middel om de behoefte van een roker te bevredigen met minder nadelige gevolgen voor de gebruiker, of omstanders. De e-sigaret is een elektronische inhalator, bedoeld om het roken van tabak te simuleren; het bevat geen tabak en brandt niet, waardoor er geen schadelijke teer en koolmonoxide in het lichaam komen. De elektronische sigaret kan men gebruiken met, of zonder nicotine.

Het RIVM heeft een factsheet geschreven met feiten over de e-sigaret. Deze dient als ondersteuning voor een advies van de NVWA aan het ministerie van VWS over de e-sigaret. Er is onvoldoende onderzoek beschikbaar om te stellen, dat e-sigaretten veilig zijn. Er zijn zorgen over de kwaliteit van de e-sigaret, de verkoop en de aanprijzing ervan.

Er bestaan veel misleidende, of niet bewezen claims over de gezondheidseffecten van e-sigaretten. Zo zou de gezondheidswinst van de e-sigaret even groot zijn, als stoppen met roken. Mensen die e-sigaretten roken zouden geen rokershoestje ontwikkelen en de e-sigaret zou niet kankerverwekkend zijn en bovendien veilig zijn voor zwangere vrouwen.

Fabrikanten van de e-sigaret lijken zich specifiek op jongeren te richten door smaken toe te voegen, zoals kersen, cola en Pina Colada en productvormen te kiezen die jongeren aanspreken. Het is onbekend, of e-sigaretten aanzetten tot roken van tabak. Verder is nog niet bewezen, dat de e-sigaret een geschikt middel is dat kan helpen bij het stoppen met roken.

Een bijkomend probleem van de e-sigaret is, dat mensen de lege ampullen weggooien, wat kan leiden tot vervuiling van water en bodem. E-sigaretten vallen onder de Warenwet en mogen daarom geen bijzonder gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Nieuwe richtlijnen voor de e-sigaret vanuit de Europese Tabaksproductrichtlijn, die momenteel herzien wordt, zullen over ongeveer drie jaar ingevoerd worden in de Nederlandse wetgeving. Naar de Nederlandstalige factsheetAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.