Bijgewerkt: 26 mei 2024

Verscherpte aanpak van opgevoerde brommers en scooters

Nieuws -> Politie

Bron: Rijksoverheid
18-11-2013

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie scherpt de aanpak van overlast door opgevoerde brommers en scooters verder aan. Zo kan de politie straks altijd het kentekenbewijs invorderen als wordt geconstateerd, dat een brommer of scooter is opgevoerd.

Zonder kentekenbewijs mag er niet met de brommer op de weg worden gereden. Indien men dit toch doet, kan de brommer direct in beslag worden genomen. Nu kan het kentekenbewijs alleen nog worden ingevorderd als een brom- of snorfiets met meer dan 15 km/u is opgevoerd.

Scooter Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2009)

Tijdens een politiecontrole in Amstelveen, wordt het vermogen van een scooter gemeten op de rollenbank


Boetetarief 120 euro

Dat staat in een brief over verkeershandhaving die minister Opstelten aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. De Kamer heeft ook aandacht gevraagd voor het feit, dat de hoogte van de boetes voor het opvoeren van brom- en snorfietsen lager zijn dan die voor te hard rijden op een brom- of snorfiets. De minister schrijft, dat hij dit verschil wil verkleinen door het vaste boetetarief voor opvoeren in de categorie 10 tot en met 15 km/u te verhogen van 90 euro naar 120 euro. Het boetetarief in de categorie van meer dan 15 km/u opvoeren wordt verhoogd van 210 euro naar 250 euro.

Verder wil de Kamer een hardere aanpak van veelplegers in het verkeer. De minister is het daar mee eens en zal een strengere aanpak gaan invoeren. In nauw overleg met politie en het Openbaar Ministerie (OM) wordt bekeken welke ‘hufterfeiten’ straks niet meer administratiefrechtelijk worden afgedaan volgens de wet Mulder, maar strafrechtelijk worden aangepakt.

Hierdoor is het ook mogelijk om recidiverende weggebruikers een rijontzegging op te leggen, of een celstraf te eisen. Daarbij wordt ook bekeken, of veelplegers uit de anonimiteit kunnen worden gehaald door een waarschuwingsbrief te sturen aan de recidiverende weggebruiker.

Ook heeft minister Opstelten Kamervragen over de verkeershandhaving met trajectcontroles beantwoord. De verkeersveiligheid op het hoofdwegennet is gebaat bij handhaving van de maximumsnelheid. Op de autosnelweg krijgt de handhaving voor het grootste gedeelte vorm door de inzet van trajectcontrolesystemen. Deze systemen zijn volledig geautomatiseerd en vergen daarom weinig politiecapaciteit. De capaciteit van verkeershandhavingsteams wordt bijna volledig ingezet op wegen binnen en buiten de bebouwde kom.

In de maanden mei, juni, juli en augustus van dit jaar (tweede tertiaal 2013) zijn ongeveer 2,8 miljoen verkeersboetes voor te hard rijden opgelegd. Circa een kwart hiervan betrof snelheidsovertredingen die werden geconstateerd met een trajectcontrolesysteem. In het tweede tertiaal werden 730.000 snelheidsovertredingen met een trajectcontrolesysteem geconstateerd en daarmee was in totaal een opgelegd boetebedrag van 43,6 miljoen euro gemoeid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.