Bijgewerkt: 21 juli 2024

Verplichte maatschappelijke stage vanaf 2011 op de middelbare school

Nieuws -> Regering

Bron: Regering
19-01-2010

Alle leerlingen, die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen. De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Bijsterveldt van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mede namens minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ingestemd met het wetsvoorstel maatschappelijke stage.

Onbetaalde bijdrage

Doel van de maatschappelijke stage is dat alle jongeren tijdens hun middelbare schooltijd kennis maken met en een onbetaalde bijdrage leveren aan de samenleving. Ze doen dit door vrijwilligerswerk te verrichten bijvoorbeeld bij een buurtorganisatie in de wijk, bij een sport- of cultuurorganisatie of bij een welzijnsinstelling.

Het aantal verplichte uren varieert en is afhankelijk van aantal leerjaren. In de praktijk betekent dit, dat leerlingen in vmbo en praktijkonderwijs minimaal 48 uur stage lopen, in havo en VWO respectievelijk 60 en 72 uur. Het totaal aantal uren mag over verschillende schooljaren worden verdeeld.

Stage Amstelveen
(Ontwerp Amstelveenweb.com - 2010)

Alle leerlingen, die vanaf schooljaar 2011-2012 instromen in het voortgezet onderwijs, moeten tijdens hun schoolperiode een maatschappelijke stage lopen


Maatschappelijk issue

Al een aantal jaren geven burgers aan, dat de manier waarop mensen met elkaar omgaan een belangrijk maatschappelijk issue is. Er is nadrukkelijk behoefte aan meer sociale samenhang. Goed onderwijs bereidt leerlingen voor op hun rol in en bijdrage aan de samenleving. Het onderwijs is om die reden bij uitstek een passend en effectief middel om sociale samenhang te bevorderen.

De maatschappelijke stage wordt sinds 2007 fasegewijs ingevoerd. Inmiddels is het percentage scholen dat aan maatschappelijke stages doet toegenomen tot bijna 99 procent. De ervaringen van leerlingen zijn positief. Door de wettelijke verplichting van de stage wordt gewaarborgd dat alle jongeren in het voortgezet onderwijs de kans krijgen om een maatschappelijke stage te lopen.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.