Bijgewerkt: 30 september 2023

Vernieuwd toekomstbeeld voor de Amstelscheg

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
09-11-2021

De provincie Noord-Holland, de gemeenten Amstelveen, Amsterdam en Ouder-Amstel hebben samen met het waterschap Amstel, Gooi en Vecht het initiatief genomen om het Gebiedsperspectief Amstelscheg uit 2011 te actualiseren. Actualisatie is nodig omdat de druk op het gebied toeneemt en vanwege opgaven rond onder meer duurzaam grondgebruik en biodiversiteit. Bij wijze van aftrap fietsten de bestuurders vrijdag 5 november 2021 door het bijzondere gebied. Adviesbureau Over Morgen is ingeschakeld om de toekomst van het gebied samen met gebruikers, bewoners, ondernemers en belangenorganisaties te beschrijven. 

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap van de provincie Noord-Holland: 'Amstelscheg is een provinciaal beschermd landschap dat we moeten koesteren en beschermen. Naast thema’s als het toenemen van de biodiversiteit, de toekomst van de landbouw en klimaatopgaven zien we in toenemende mate dat de randen van het gebied verstedelijken. Het is goed om samen aan de slag te gaan om deze uitdagingen aan te pakken. Dan blijft het gebied open, toegankelijk en leefbaar.'

Beeld uit 2011 herijken. Het bestaande Gebiedsperspectief & Beeldkwaliteitsplan Amstelscheg dateert uit 2011 en wordt nog steeds gebruikt. Ondertussen neemt de druk op het gebied toe en onderstrepen nieuwe ontwikkelingen en opgaven het belang van herijking van de toekomst van de Amstelscheg. Thema’s als water, energie, bodemdaling en duurzaam grondgebruik, klimaatbestendigheid en biodiversiteit naast recreatieve druk krijgen een plek in de geactualiseerde visie. Om ook daadwerkelijk aan de slag te kunnen wordt er ook een uitvoeringsprogramma gemaakt.

Foto Amstelveen
(Foto Gemeente Amstelveen - 2021)

Vlnr.: De deelnemers van de fietstocht Lisa Olsthoorn, omgevingsmanager en Gerard van Santen projectleider van adviesbureau Over Morgen, Jan Hazen, wethouder Uithoorn, Floor Gordon wethouder Amstelveen, Esther Rommel gedeputeerde Provincie Noord-Holland, Joyce Langenacker burgemeester van Ouder-Amstel en Dirk de Jager lid Dagelijks Bestuur Stadsdeel Zuidoost


Draagvlak. Floor Gordon (D66) wethouder Ruimtelijke Ordening en Groen: 'De Amstelscheg is zeer geliefd, er is grote betrokkenheid, er lopen al tal van projecten maar de bestuurlijke en inhoudelijke samenhang ontbreekt soms te veel. Het is belangrijk dat bureau Over Morgen het perspectief in nauwe samenwerking met gebiedspartners opstelt en hen actief betrekt.' Naast de publieke gebiedspartners worden inwoners, ondernemers en organisaties die actief zijn in de Amstelscheg uitgenodigd om het komend jaar een bijdrage te leveren. Om daarmee niet alleen draagvlak maar ook inzicht, inzet en eigenaarschap van de gebiedspartners te benutten en te vergroten.

De Amstelscheg is een groene bufferzone gelegen ten zuiden van Amsterdam-Zuid, ten oosten van Amstelveen en ten westen van Amsterdam Zuidoost. Al in de jaren 1930 werden door Cornelis van Eesteren in het Algemeen Uitbreidingsplan vijf groene buffers bedacht die als vijf vingers in de stad zouden steken en daardoor de inwoners een groengebied dicht bij huis zouden bieden.

De buffer ligt tussen de rand van Amstelveen en van Amsterdam Zuidoost met in het midden de Amstel en Ouderkerk aan de Amstel. Het gebied kenmerkt zich als een rivierenlandschap met aan de westkant van de Amstel statige buitenhuizen uit de 17de eeuw en een agrarisch veenweide polderlandschap aan beide zijden. Het gebied reikt bijna tot in het centrum van Amsterdam en brengt hiermee het landelijke gebied diep de stad in. Ook de polder de Ronde Hoep en de Bullewijk maken deel uit van de scheg die nabij de Stelling van Amsterdam overgaat in het Groene Hart.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.