Bijgewerkt: 3 december 2023

Verlies project Stadshart 19 miljoen euro

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
01-09-2005

De Stadshart Amstelveen Ontwikkelingsmaatschappij CV (SAO)-directie gaat ervan uit dat het verlies op het Stadshart-project 19 miljoen euro zal bedragen.Dat is zo'n 6 miljoen euro minder dan het worst case scenario waarvan in december vorig jaar nog werd uitgegaan.

Gisteren is in het college van B en W het verzoek van de SAO-directie behandeld voor een „laatste" storting van 5 miljoen euro. Daarmee komt het tekort op 19 miljoen euro. Het resultaat is minder negatief dan verwacht omdat een grote risicopost inmiddels deels is opgelost.

De helft van de nieuwe kantoren aan het Handelsplein is verhuurd, waardoor een deel van de huurgarantie van SAO aan CGI niet hoeft te worden betaald. Omdat er forse investeringstoezeggingen aan een huurder, British American Tobacco (BAT), zijn gedaan, heeft de SAO op korte termijn liquiditeiten nodig.Vandaar de gevraagd storting van 5 miljoen euro.

Het totale verlies kan nog positief worden beïnvloed als het geschil tussen SAO en CGI over de prijs voor de parkeervoorzieningen in het voordeel van de SAO uitpakt. De kwestie is onder de rechter. De benoeming van twee commissarissen voor de SAO vanuit de gemeente is aanstaande. Dat is verrassend omdat er lange tijd vanuit werd gegaan dat de SAO per 1 januari volgend jaar zou worden geliquideerd.

Per die datum zijn alle deelprojecten in het Stadshart klaar of verkocht. De benoeming wijst in de richting van een langer bestaan van de SAO, zoals dat door de directie wordt gewenst, mogelijk in afgeslankte vorm tot 31 december 2008. Dan stopt de huurgarantie voor het Handelsplein. De directie benadrukt dat er geen verband is tussen de benoeming van de commissarissen en de discussie rond het voortbestaan van de SAO. (HG)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.