Bijgewerkt: 5 december 2021

Verklaring van Groep Ouders van Leerlingen Amstelveen College

Nieuws -> Gemeente

Bron: Groep Ouders van Leerlingen AC
26-09-2008

Geachte Leden van de Commissie Burgers en Samenleving.

Ik sta hier als ouder van een dochter die leerlinge is op het Amstelveen College en als vertegenwoordiger van een groep ouders die zich ernstig zorgen maken over de toekomst van het openbare middelbare onderwijs in deze gemeente voor onze kinderen.

Helaas hebben wij uit de media moeten vernemen dat de bestuurscommissie van het Amstelveen College het voornemen heeft om het Amstelveen College te laten fuseren met de Stichting Dunamare met ingang van 1 januari 2009.

Het Amstelveen College heeft getracht dit hele proces voor alle belanghebbenden binnen de school geheim te houden en te ontkennen, totdat de plannen door de media in september zijn geopenbaard. Wij betreuren deze gang van zaken.

Wij willen voor onze dochters en zonen een garantie op kwalitatief openbaar onderwijs met het karakter dat bij het Amstelveen College hoort. Democratische inspraak moet daarbij mogelijk blijven !

Amstelveen college Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

De oostvleugel van het Amstelveen College in de herfst van 2008


Ons gaat het ook om de keuze voor openbaar onderwijs voor de leerlingen. Een discussie die we nu moeten voeren of de school nu nog wel echt openbaar kan blijven door het karakter van de Stichting Dunamare. Wordt het Amstelveen College straks verplicht om - volgens de statuten van de Stichting Dunamare - de volle ontwikkeling en volle rijping van levensbeschouwingen te verzorgen ?

Alles wijst erop dat de bestuurscommissie van het Amstelveen College reeds besloten heeft om te fuseren met de Stichting Dunamare en dat de mening van de belanghebbenden er eigenlijk niet meer toe doet. Het proces moet door en snel worden afgerond voor 1 januari 2009; “de formele inspraak wordt ervaren als een formaliteit”.

De toezeggingen van het bestuur die met mooie woorden aangeeft voor het karakter van de school, de ondersteuning en de faciliteiten te willen instaan, ontberen een concrete onderbouwing. De 'toezeggingen' zullen bovendien door een 'derde' (stichting Dunamare) moeten worden uitgevoerd; dit is sowieso buiten de invloedsfeer van de gemeente en de gemeenteraad die daar dan geen vat meer op hebben. Zekerheden hiervoor ontbreken naar ons idee.

Wat is de meerwaarde voor het onderwijs en de leerlingen van het Amstelveen College ten opzichte van nu en in de verre toekomst, als het Amstelveen College als 23e school onderdeel zou zijn van Stichting Dunamare uit Haarlem ? De Stichting Dunamare heeft geen enkele binding met Amstelveen.

Dunamare is een jonge organisatie ( juli 2007) die zelf nog volop bezig is de gelederen te sluiten binnen de eigen organisatie met veel problemen en dus uitdagingen. De fusiepartners van Dunamare zijn voordat de fusie tot stand kwam jaren bezig geweest met elkaar om Dunamare tot stand te brengen.

Het Amstelveen College valt buiten hun regio en moet nu aansluiting proberen te vinden met partners die elkaar al jaren kennen en al jaren met elkaar in overleg zijn. In hoeverre de aantrekkelijkheid van een mogelijke bruidschat daarbij een rol speelt kunnen wij niet beoordelen.

We vragen ons eigenlijk ook af of de fusie niet al stilletjes in gang is gezet. We hebben uit het weekbericht 38 van het Amstelveen College begrepen dat er inmiddels al wederzijds reguliere werkzaamheden worden verricht, terwijl u nog geen beslissing heeft genomen. Kan dit zomaar ?

Ik citeer:

“Er is besloten dat …...vooruitlopend op de samenwerking met Dunamare, vast 1 dag per week op het hoofdkantoor van Dunamare gaat werken om de overgang soepel te laten verlopen”. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er meer en betere alternatieven zijn voor de toekomst van het Amstelveen College, die de belangen van zowel de gemeente, leraren, leerlingen en ouders kunnen waarborgen. Ik heb begrepen dat het initiatiefvoorstel waarover wij inspreken daar een aanzet toe doet.

Het mag duidelijk zijn dat voor ons de enige optie is de benoeming van een nieuwe bestuurscommissie voor het Amstelveen College door B&W. Door het gebrek aan communicatie en openheid hebben wij geen enkel vertrouwen meer in de huidige bestuurscommissie.

Lijmpogingen wijzen wij dan ook op voorhand af. Een bestuurscommissie die zo duidelijk gekozen heeft voor Dunamare en zaken reeds in gang heeft gezet kan niet worden geacht een objectief oordeel te kunnen geven over alle mogelijke opties voor de toekomst van het Amstelveen College.

Daarnaast moet de rust en het vertrouwen tussen alle belanghebbenden op en buiten het Amstelveen College zo snel mogelijk worden hersteld zodat partijen samen in een goede relatie en constructief kunnen gaan werken aan de toekomst van het Amstelveen College.

Dank voor uw aandacht.

Namens groep Ouders van leerlingen Amstelveen College

O.N. Lassally
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.