Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Verkeersveiligheid Amsterdamseweg aangepakt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
22-12-2005

Het college van B en W heeft besloten om vóór de omstreden bouw van een nieuw pand voor gemeentelijke buitendienstmedewerkers aan de Amsterdamseweg de verkeersveiligheid rond het parkeerterrein van Overburg en de entree van het gebied aan te pakken. Het nieuwe pand is gepland op die parkeerplaats.

Tijdens informatiebijeenkomsten bleek onder meer de verkeersveiligheid een heikel punt. De werkzaamheden gebeuren in twee fasen. In fase 1 wordt het parkeerterrein aangepakt. Het is de bedoeling om de bestaande ruimte opnieuw in te richten, zodat het maximale aantal parkeerplaatsen wordt gerealiseerd. De werkzaamheden duren van 9 tot 24 januari 2006.

Om geen last te hebben van vorst of andere winterse omstandigheden wordt het terrein vervolgens van 3 tot 8 maart geasfalteerd en worden de lijnen aangebracht. In deze periode wordt ook de oversteekplaats voor fietsers en voetgangers op de Amsterdamseweg veiliger gemaakt. Met behulp van markeringen wordt de oversteek meer geaccentueerd.

In fase 2 wordt de entree van het parkeerterrein veiliger gemaakt. Er komt een parkeerverbod, zodat er niet meer op de toegangsweg buiten de parkeervakken kan worden geparkeerd.

De 'parkeerplaatsen' die hierdoor verdwijnen, worden gecompenseerd langs het gebouw van de Stichting Altra/ Afra Boddaert. De toegangsweg wordt 4,5 meter breed, zodat auto's elkaar kunnen passeren. Fase 2 wordt uitgevoerd nadat het nieuwe gebouw is gerealiseerd.

De huidige gemeentewerven van de gemeente Amstelveen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de arbo-normen. Zeven gebouwen worden gesloten, twee worden er verbouwd. Daarnaast worden er twee nieuwe werven gebouwd, waarvan één aan de Escapade en één aan de Amsterdamseweg.

Deze laatste locatie is gekozen om het gebouw zo dicht mogelijk bij de bekende en onderhoudsgevoelige heemparken te realiseren. De verkeersdruk wordt daarmee zoveel mogelijk beperkt. De tuinlieden komen op de fiets naar de bedrijfsruimte en gaan te voet naar het werk.

Om het nieuwe pand te kunnen realiseren, is aanpassing van het bestemmingsplan nodig. Hiervoor wordt een art. 19 procedure gevoerd . De aanvraag is in mei 2005 ingediend. Een dergelijke procedure duurt gemiddeld negen maanden.

De verwachting is dat de eerste paal medio 2006 wordt geslagen. De bouwtijd bedraagt ongeveer twaalf tot zestien maanden.

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.