Bijgewerkt: 29 mei 2024

Verkeerssituaties rond de Amstelveense scholen moeten veilig zijn

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
10-01-2020

Het College van B en W van Amstelveen vindt het belangrijk dat verkeerssituaties rond Amstelveense scholen zo veilig mogelijk zijn. 'We zien dat het steeds drukker wordt in het verkeer, maar ook dat het aantal leerlingen toeneemt. Het is daarom belangrijk om de verkeersveiligheid waar nodig te optimaliseren. Nadat vorig jaar de eerste aanpassingen zijn uitgevoerd, zullen wij in 2020 op basis van vastgestelde richtlijnen aanpassingen doorvoeren in de verkeerssituaties rond scholen' - zegt Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2020)

Rob Ellermeijer (VVD) wethouder Verkeer


Het college van B en W heeft dinsdag 7 januari 2020 de richtlijnen vastgesteld voor de gebieden rond scholen, ook wel schoolzones genoemd. 'Het doel van dit beleid is om duidelijke voorschriften te hebben voor een verkeersveilige schoolomgeving, zowel voor de 30 km/uur wegen als de 50 km/uur wegen, in het bijzonder op plekken, waar veel kinderen oversteken' – legt wethouder Ellermeijer uit.

In de richtlijnen wordt onder meer voorgeschreven dat het woord ‘schoolzone’ is aangebracht op de weg. Ook komen er adviessnelheden. Op 30 km/u-wegen wordt de adviessnelheid 15 km/uur Op 50 km/uur-wegen wordt de adviessnelheid 30 km/uur. Dit in combinatie met een waarschuwingsbord voor overstekende kinderen. Tevens worden er, waar mogelijk, zebrapaden aangelegd op plekken waar veel kinderen oversteken. Dit is met name van belang op 50 km/uur wegen. Op die plekken zullen de zebrapaden worden uitgevoerd met een middeneiland en bij voorkeur op een verkeersplateau. Ook is het uitgangspunt om de zebrapaden op deze wegen te voorzien van een fluorescerend waarschuwingsbord met knipperlichten die met een drukknop te bedienen zijn door voetgangers.Het afgelopen jaar is al begonnen met aanpassingen op 50 km/uur wegen bij het Amstelveen College, de Brede School Rembrandt en de Piet Hein school. 'Deze aanpassingen zorgen voor betere zichtbaarheid en herkenbaarheid voor verkeersdeelnemers. Op basis van het nu gevormde beleid gaan we de komende maanden aan de slag met de rest van de Amstelveense scholen' -aldus wethouder Ellermeijer.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.