Bijgewerkt: 4 oktober 2023

Verkeersmaatregelen in Bovenkerk

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
05-08-2010

Er komt definitief geen 30-kilometerzone op de Noorddammerlaan. Wel kondigt wethouder John Levie (verkeer) een viertal andere maatregelen aan, die de verkeerssituatie moeten verbeteren. Naar aanleiding van het artikel over de verkeersproblematiek aan de Noorddamerlaan (AN van 21 juli) spoedde wethouder van verkeer John Levie (BBA) zich naar een van de verkeersspecialisten binnen de gemeente.


Gezamenlijk bezochten ze de locatie en bogen zich ter plekke over de probleemgebieden. Levie heeft vier maatregelen in petto. Levie: „Laat ik er duidelijk over zijn. Verkeerstechnisch is er geen enkele reden de weg aan te passen." Levie doelt op de cijfers, waaruit blijkt, dat de Noorddammerlaan in de verste verte geen zogenoemde 'black spot' is.


Grotere kaart weergeven De kruising Noorddammerlaan en het Zwarte Pad is een van de gevaarlijkste punten in Bovenkerk

Hij vervolgt: „Maar het heeft mijn aandacht en ik ben gaan kijken. Er viel mij een aantal dingen op, waar ik wat aan wil doen. Allereerst de brievenbus. Die staat inderdaad op een ongelukkige plaats en daarover zijn we in gesprek met TNT.  Die wordt dus op korte termijn verplaatst, dat is één. Levie: „Dan zijn er de bomen en struiken op de hoek van het fietspad, waardoor zowel fietsers als automobilisten slecht zicht hebben.

Daar moet de zaag in. We overleggen momenteel met Nuon, want die hebben daarachter een elektriciteitskast staan. Als zij akkoord gaan, dan snoeien we de struiken en bosschages." Dat is twee. Dan wellicht het meest nijpende probleem van het (deels) ontbrekende fietspad. Levie: „Ik vind ook, dat we de fietsstroken moeten doortrekken, maar dat kost natuurlijk geld.

Daarvoor probeer ik via de stadsregio subsidie te krijgen." Hij maakt een schets van hoe hij de indeling van de weg voor zich ziet: parkeerstrook, fietspad, weg, fietspad, parkeerstrook. Is de weg daar wel breed genoeg voor? Levie: „Zeker wel, zo kan het." Nummer drie. Levie besluit: „De Noordddammerlaan is vanaf de Legmeerdijk alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer.

Dat moet vanaf de Handweg ook, vinden wij. Het is overigens niet zo, dat je dan nooit meer een vrachtwagen ziet, want die kunnen natuurlijk ook bestemmingsverkeer zijn". Vier maatregelen om de verkeerssituatie op de Noorddammerlaan te verbeteren. Wij zijn benieuwd of de bewoners ook blij zijn met deze aangekondigde maatregelen. Waarom gaat de 30-kilometerzone eigenlijk niet door?

Levie: „De Noorddammerlaan is een verbindingsweg, daar moetje geen 30-kilometerzone aanleggen " Bovendien kost dat een tonnetje of zes. En een flitspaal? Levie: „Een flitspaal is een te vergaande maatregel, die zijn geld niet opbrengt." Hij glimlacht: „Het heeft mijn aandacht en we gaan ons best doen deze maatregelen door te voeren. Maar het houdt ergens op." Levie wijst in zijn werkkamer de black spots aan op de kaart van Amstelveen. Daar ligt de prioriteit en daarvoor kun je feitelijk alleen maar begrip opbrengen.

Door Katja KuperAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.