Bijgewerkt: 3 december 2023

Verhuur parkeerplaatsen aan de Stroombaan

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
03-06-2014

Herbert Raat, wethouder Vastgoed informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen:

Geachte heer/mevrouw,

Bij de bespreking van het raadsvoorstel 'Krediet € 190.000 voor herinrichting twee parkeerterreinen Stroombaan e.o..' door de raadscommissie Algemeen bestuur en middelen op 22 mei 2014 is informatie toegezegd over de looptijd van huurcontracten voor de parkeerplaatsen aan de Stroombaan e.o..

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Vastgoed


De twee in dit verband relevante huurcontracten met de aanpalende gebouweigenaren voor respectievelijk 60 en 33 pat keerplaatsen kennen een looptijd van 10 jaar respectievelijk 9 jaar en 5 maanden, beide met een opzegtermijn van een jaar. Het is de bedoeling deze contracten bij expiratie tegen dezelfde voorwaarden te vernieuwen. Daarnaast loopt op dit moment een drietal contracten voor ieder 5 parkeerplaatsen, waarvan twee voor tijdelijke parkeerplaatsen. Het gaat hierbij om contracten voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van 3 maanden. Wij gaan er van uit, de gestelde vraag hiermee te hebben beantwoord.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder Vastgoed


Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.