Bijgewerkt: 23 juli 2024

Verbeteren kansen voor jongeren op woning in Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
12-11-2008

Om de kans op een woning te verhogen, benut het college van B en W de door de Stadsregio Amsterdam gecreëerde mogelijkheid om woningen te labelen voor jongeren. Dit houdt in dat jongeren bij voor hen geschikte huurwoningen in eerste instantie in aanmerking komen. Deze maatregel is er één in een pakket van vijf die B en W nemen om de huisvestings- kansen van Amstelveense jongeren te verbeteren.

De huisvesting van jongeren is een van de speerpunten van het collegeprogramma van Amstelveen. In het programma “Samen werken aan kwaliteit voor Amstelveen” is er extra aandacht voor een drietal doelgroepen binnen de Woonvisie. Eén van deze groepen is de doelgroep jongeren (volgens Woonvisie: 18 tot 25 jarigen).

Pols  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2008)

Wethouder Remco Pols


De aandacht voor de jongeren komt voort uit het feit dat bij de uitvoering van de in 2005 vastgestelde Woonvisie, deze doelgroep tot voor kort relatief beperkte aandacht heeft gehad. De kansen voor deze groep op de woningmarkt zijn beperkt. Om deze kansen te vergroten is een extra impuls voor jongerenhuisvesting nodig.

Wethouder Wonen, Remco Pols zegt hierover: ‘Gelukkig heb ik manieren gevonden om meer jongeren een kans te bieden op een woning in Amstelveen. Uit de peiling van woonwensen onder jongeren bleek dat een groter deel van hen dan verwacht, graag in Amstelveen wil blijven wonen. Aan die wens wil ik graag tegemoet komen met deze maatregelen’.

De eerste maatregel, het labelen van woningen voor jongeren geldt voor huurwoningen. Ook willen B en W 405 huurwoningen ontwikkelen die geschikt zijn voor jongeren. Vervolgens hebben B en W ongeveer 275 voor jongeren geschikte koopwoningen voor ogen.

Het betreft woningen met een maximale koopprijs van € 175.000, -. Maatschappelijk Gebonden Eigendom kan bijdragen aan het betaalbaar maken van de woningen. De vierde maatregel is het voortzetten van de startersleningen, die een koopwoning bereikbaar maken voor jongeren.

Tenslotte ligt er op korte termijn nog een kans bij de locatie Kostverlorenhof 2. In overleg met de eigenaar kan tot herontwikkeling van het bestaande kantoorpand naar jongerenwoningen worden overgegaan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.