Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Verantwoording in 2014 gesubsidieerde instellingen van Amstelveen

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
04-07-2015

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën informeert de leden van de gemeenteraad van Amstelveen over de verantwoording 2014 gesubsidieerde instellingen:

Geachte leden van de raad,

Jaarlijks ontvangen meer dan 300 instellingen een subsidie van de gemeente Amstelveen. In totaal is hier een bedrag van  bijna 20 miljoen euro mee gemoeid (zie www.amstelveen.nl/subsidieregister  voor het volledige overzicht). Eén van de voorwaarden die gesteld worden aan de verstrekking van een subsidie is dat verantwoording afgelegd wordt over de bestedingen in het voorgaande jaar. Gelukkig voldoet het merendeel van de partijen hieraan, maar helaas geeft niet iedereen hier gehoor aan. Middels deze brief informeer ik u graag over de stand van zaken ten aanzien van de verantwoording over subsidiejaar 2014.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2014)

Herbert Raat, (VVD) wethouder Financiën


Verplichtingen

Instellingen en partijen hebben net als gemeenten diverse verplichtingen. Eén ervan is financieel en inhoudelijk verantwoording afleggen aan de gemeente over verkregen subsidies boven de 5.000 euro. Dit moet voor 1 mei gebeuren, zodat we koers kunnen bepalen voor het komend jaar en eventueel nog kunnen bijsturen in het lopende jaar. Wanneer partijen hier niet aan voldoen kunnen wij zelf geen volledige verantwoording over onze gemeentelijke uitgaven maken en de accountant heeft kritiek als wij ons niet aan de door de raad gestelde termijnen houden. Om dit te voorkomen en de interne controle te verbeteren zitten we er bovenop.

Coulant

Wij beseffen, dat er redenen kunnen zijn, waardoor de deadline van 1 mei niet gehaald wordt. Waar nodig gaan we hier coulant mee om. Met partijen die ons hierover vooraf benaderen maken we afspraken. Dit jaar geldt dit onder andere voor Bibliotheek Amstelland, die te kampen heeft met ziekteverzuim en het Sportbedrijf, die in afwachting is van nieuwe afspraken met het college over de opdrachtverlening. Daarnaast sturen we partijen ter herinnering een brief waarin we de mogelijkheid van uitstel bieden, meestal voor 4 weken.

Wanneer ook hieraan geen gehoor wordt gegeven, kunnen we overgaan tot terugvordering van de subsidie, of het voorschot van een toekomstige subsidie verlagen. Natuurlijk proberen we dit ten alle tijden te voorkomen. In enkele gevallen ontkomen we er niet aan. Zo vorderen wij nu de subsidie aan SO&T terug. De organisatie kondigde juli 2014 aan ondanks een naderend faillissement de subsidie te zullen verantwoorden, maar is dit niet nagekomen.

Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend, Herbert Raat, wethouder Financiën

Bijlage: Subsidieregister gemeente Amstelveen voorjaar 2014 (PDF, 19 pagina’s 146 kB 2 juni 2014)Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.