Bijgewerkt: 14 juli 2024

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Nieuws -> Regio

Bron: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
12-11-2007

De zes gemeenteraden in de regio Amsterdam-Amstelland hebben ingestemd met de vorming van de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland. Daarmee wordt de Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland per 1 januari 2008 formeel een feit. De vorming van het brandweerkorps Amsterdam-Amstelland maakt hier onderdeel van uit.

Hiermee is de samenwerking tussen de partners in de veiligheidsregio juridisch en bestuurlijk vastgelegd. De partners in de veiligheidsregio zijn de brandweer, politie, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR), openbaar ministerie en de zes gemeenten: Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. De komst van de veiligheidsregio bevordert een slagvaardig en nog professioneler optreden bij crises of rampen.

25 veiligheidsregio’s

De Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland is een van de 25 veiligheidsregio’s in Nederland. De oprichting van deze regio’s komt voort uit een kabinetsbesluit. Het doel is de regionale rampenbestrijding en crisisbeheersing te verbeteren en de veiligheid van de burger nog beter te waarborgen.

De veiligheidsregio gaat 3 organisaties omvatten:

   1. Het Regionaal Brandweerkorps

   2. De Geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR)

   3. Het Veiligheidsbureau

Zij maken gebruik van elkaars kennis en menskracht. Dat betekent een verdere professionalisering. In de praktijk betekent dat niet alleen gezamenlijk oefenen of gezamenlijk opleiden, maar ook het opstellen van uniforme plannen en draaiboeken voor bijvoorbeeld evacuatie, opvang en voorlichting.

De indeling van de regio's komt overeen met die van de politieregio’s. De bestuurlijke lijnen worden daarmee korter en inzichtelijker. In plaats van de huidige drie besturen (brandweer, veiligheidsbestuur en GHOR) komt er nu één Veiligheidsbestuur waarin alle zaken die betrekking hebben op crisis en rampen aan de orde komen.

Het Veiligheidsbestuur bestaat uit de zes burgemeesters uit deze regio: Job Cohen (burgemeester van Amsterdam) (voorzitter), Mieke Blankers-Kasbergen (burgemeester van Ouder-Amstel) , Berry Groen (burgemeester van Uithoorn), Amy (A.M.) Koopmanschap (burgemeester van Diemen), Pieter Litjens (burgemeester van Aalsmeer) en Jan van Zanen (burgemeester van Amstelveen). Aan de bestuursvergadering nemen ook de hoofdofficier van Justitie (Leo de Wit), en de diensthoofden van brandweer (Caroline van de Wiel), politie (Bernard Welten) en GHOR (Marjolein Verstappen) deel.

Op 5 december 2007 zal in The Grand een bestuurlijke conferentie plaatsvinden over o.a. de Wet Veiligheidsregio’s en de bestuurlijke agenda veiligheidsregio 2008.

Veiligheidsregio’s in Nederland

01 Groningen

03 Drenthe

04 IJsselland

05 Twente

06 Noord- en Oost-Gelderland

07 Gelderland-Midden

08 Gelderland-Zuid

09 Utrecht

10 Noord-Holland Noord

11 Zaanstreek-Waterland

12 Kennemerland

13 Amsterdam-Amstelland

14 Gooi en Vechtstreek

15 Haaglanden

16 Hollands Midden

17 Rotterdam-Rijnmond

18 Zuid-Holland Zuid

19 Zeeland

20 Midden- en West-Brabant

21 Brabant Noord

22 Brabant Zuid-Oost

23 Limburg-Noord

24 Limburg-Zuid

25 Flevoland

Externe links: Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

Brochure Veiligheidsregio's pdfAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.