Bijgewerkt: 1 oktober 2022

Veilig Amstelveen 2007

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveenweb.com / Gemeente Amstelveen
02-10-2007

In het kader van de kwaliteitsimpuls “Veilig Amstelveen” voerde burgemeester Jan van Zanen op maandagavond 1 oktober 2007 in de bibliotheek van het Stadshart gesprekken met inwoners van Amstelveen. Er waren ook woordvoerders van maatschappelijke organisaties en politieambtenaren uit Amstelveen aanwezig.

De voornaamste gesprekspunten waren het jeugdvandalisme en hangjongeren, welke in verschillende wijken al een tijdje aanwezig zijn en vele bewoners zorgen baart. Vooral Westwijk en de wijk Middenhoven hebben problemen en de bewoners voelen zich niet op hun gemak.

Integraal Veiligheidsbeleid

Het doel van de vergadering, gebaseerd op de nota Integraal Veiligheidsbeleid van 2003, was om tot een scherpere en meer gerichte aanpak van veiligheidsproblemen te komen en het afstemmen van de activiteiten van verschillende organisaties. Wat mensen het meest stoorde, was dat alleen maar symptomen worden behandeld. Dat er oppervlakkige en tijdelijke oplossingen worden aangeboden. Men verlangt naar een krachtige en een doordachte, echte oplossing gerichte aanpak.

70.000 euro

De laatste decennia is er veel aandacht voor groepen jeugd op straat. De aanwezigheid van deze jeugd wordt “rondhangen” genoemd en het gedrag wordt regelmatig als hinderlijk en ongewenst ervaren door de buurtbewoners. Om hier wat aan te doen werden in Middenhoven twee maanden lang extra hulptroepen in de wijk geplaatst, die het gedrag van de “hangjongeren” corrigeerden. Toen echter deze twee maanden met extra hulptroepen voorbij waren, kwam de oude situatie weer terug.

De gemeenteraad stelde 70.000 euro beschikbaar. Dit kwam uit het budget voor jeugdveiligheid en topsport gereserveerde middelen. Met dit geld werden twee medewerkers (ieder 28 uur) toegevoegd aan het bestaande ambulante jeugdwerk (nu 24 uur) in Middenhoven. Maar de vraag rijst, of de Stichting Cardanus niet financieel kan bijspringen, aangezien zij jaarlijks 4.5 miljoen euro subsidie krijgt van de gemeente voor onder meer de uitvoering van Jeugdbeleid. Voor de bewoners is dat Jeugdbeleid ver te zoeken.

Veilig Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Overzicht van de zaal in de bibliotheek tijdens de bijeenkomst over een Veilig Amstelveen


Actieplan 2006

Volgens het actieplan uit 2006: ” In de afgelopen jaren heeft onacceptabel gedrag van (groepen) jongeren in de openbare ruimte ook in de gemeenten Amstelveen, Aalsmeer en Uithoorn steeds meer aandacht gevraagd. April 2005 is daarom het jeugdveiligheidsplan vastgesteld. Het jeugd veiligheidsplan beoogt een integrale aanpak van jeugd problemen. In het plan is gekozen voor een combinatie van een repressieve en een preventieve aanpak. “

In de bibliotheek kon men kleine post-it briefjes ophangen met “Ik wil het vanavond hebben over….” . Hierop kwamen zeer uiteenlopende onderwerpen tevoorschijn. Een greep van de opmerkingen:

-oversteek Sportlaan, Beneluxbaan

-paaltjes Zwarte pad

-prioriteiten stellen ivm reparatie voetpaden

-bussluis Escapade

-ringleidingen in openbare gebouwen zoals hier t.b.v. slechthorenden

-onveiligheid busstation vooral indrinken, wiet, vuur

-geen verlaagde stoep bij park J. Leijsterweg laag paaltje op stoep ipv hoog paaltje niet meer te zien en is niet scootmobielvriendelijk. Mensen zien het te laat en struikelen. Overhangende groen vanuit particuliere tuin

-verlichting in donkere parken Alpenrondweg

-station Onderuit, Oranjebaan onveilig gevoel

-geen colportage in winkelcentra

-op de hele Beneluxbaan maximum snelheid moet 50 km

-accepteer jongeren in de wijk, veiligheid is subjectief

-meer agenten op straat, dan op kantoor

-hoeveel agenten zijn er concreet in de nacht op straat?

-fietsverlichting kinderen

-fietsers eerder bekeuren door rood rijden

Veilig Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

De woordvoerster van de politie Amstelveen spreekt over de problematiek veiligheid


2007-2008?

In de Programmabegroting 2007 staat:

“De structurele aanpak van veiligheid is in Amstelveen gestart in 2002 met de nota integrale veiligheid 2002-2006. Deze nota vormde de grondslag voor een groot aantal concrete veiligheidsprojecten in deze periode. Uit de evaluatie van deze beleidsperiode blijkt dat de criminaliteit de afgelopen jaren sterk verminderd is.

Veilig Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Burgemeester Jan van Zanen met de portefeuille Openbare Orde en Veiligheid, Integraal Veiligheidsbeleid van de gemeente was natuurlijk ook aanwezig


De onveiligheidsgevoelens van de Amstelveense bevolking zijn echter, in verhouding tot de gemiddelde Nederlander, relatief hoog gebleven….”- stelt het college van de Gemeente Amstelveen.

Veilig Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2007)

Een interview wordt door de gesprekleider afgenomen


Toekomst?

Dat de onveiligheidsgevoelens relatief hoog zijn gebleven betekent dat er niet zo veel is veranderd sinds het vorige Ronde tafel gesprek in 2006. De aanwezigen hebben nog steeds dezelfde vragen. Vooral de gebeurtenissen in augustus 2007 (roofovervallen, dodelijke steekincident) hebben een zware stempel gedrukt op het veiligheidsgevoel van de inwoners van Amstelveen. De succesvolle acties van de politie in Amsterdam veroorzaken een verschuiving in de criminaliteit in de regio, richting Amstelveen.

Criminelen blijven niet meer in Amsterdam om hun acties uit te voeren, maar trekken nu naar de slaapsteden rondom de hoofdstad. Hier voeren zij hun activiteiten uit op plaatsen waar de politie veel minder zichtbaar aanwezig is en de beveiligingdiensten vaak te laat ter plekke van de misdaad zijn.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.