Bijgewerkt: 2 maart 2024

Veel werkzaamheden aan wegen van Amstelveen in 2011 en 2012

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
18-01-2011

In 2011 en 2012 vinden veel werkzaamheden aan wegen in en om Amstelveen plaats. Om Amstelveen voor de langere termijn bereikbaar te houden vallen veel werkzaamheden aan de weg in de periode 2011 – 2012, waardoor weggebruikers rekening moeten houden met vertraging, met name tijdens spitsuren.

Het gemeentebestuur heeft bij verantwoordelijke partijen aangedrongen op voorkoming van onnodige hinder en heeft haar eigen onderhoud aan de weg en afstemming van verkeerslichten zo ingericht dat dit de doorstroming optimaal ondersteunt.

Colijnweg Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De kruising van de Amsterdamseweg / Dorpstraat en de Burgemeester Colijnweg nog voor de wegdek reparatie op 21 oktober 2010


Met name de werkzaamheden aan de N201 en de daarmee samenhangende wegverbindingen hebben effecten op het verkeer de komende jaren. Van de werkzaamheden aan de ongelijkvloerse kruising met de Zijdelweg en het aquaduct bij Uithoorn wordt relatief weinig extra hinder verwacht aan de zuidzijde van Amstelveen.

Meer impact hebben de werkzaamheden aan de westzijde van Amstelveen voor de nieuwe oprit naar de A9 en vervanging van de Bosrandbrug voor de toekomstige doorstroming van het verkeer, met name verkeer van en naar de bloemenveiling in Aalsmeer, tussen de N201 en de A9.

Wethouder John Levie van verkeer (BBA): “Het is heel vervelend dat de bereikbaarheid van Amstelveen tijdelijk vermindert. In gesprekken met de verantwoordelijke partijen heb ik er op aangedrongen de werkzaamheden zo in te richten dat de overlast voor het verkeer zo kort en zo beperkt als mogelijk is. We ontkomen er echter niet aan dat we de komende twee jaar moeten afzien om het verkeer voor de langere termijn in goede banen te leiden.”

Vanaf januari 2011 start de aanpak van de Nieuwe Meerlaan door het Amsterdamse Bos. De Nieuwe Meerlaan is ongeveer twee maanden dicht en fungeert daarna als omleidingsroute op momenten dat de Bosrandbrug of Schipholdraaibrug voor wegverkeer afgesloten zijn.

De Schipholdraaibrug is vervolgens ruim vier maanden afgesloten vanaf maart 2011 om een nieuwe fietstunnel aan te leggen. Na de zomervakantie is de Schipholdraaibrug weer geopend. Daarna is de Bosrandbrug ongeveer een jaar buiten gebruik wegens werkzaamheden, ondermeer om de brug te vervangen door een verbeterd exemplaar.

Daarnaast speelt nog de reconstructie van de Amstelveenseweg die de gemeente Amsterdam gepland heeft van juni tot en met december 2011 en waarvan de staat van de weg geen uitstel toelaat. Dit zorgt voor verkeershinder aan de noordkant van Amstelveen.

De gemeente Amstelveen heeft haar eigen onderhoudswerk zoveel mogelijk zo gepland dat het bijdraagt aan het beperkt houden van overlast in de komende periode. Zo voert zij asfalteringswerkzaamheden aan de Beneluxbaan en aan de Bovenkerkerweg in de eerste helft van 2011 uit, opdat deze wegen in orde zijn voordat de Bosrandbrug wordt afgesloten. Ook stemt zij de verkeerslichten zo optimaal mogelijk af om de doorstroming te bevorderen. Lees hier meer over de grootschalige werkzaamheden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.