Bijgewerkt: 2 december 2023

Veel te rooskleurige berekening van geluidshinder door Schiphol

Nieuws -> Politiek

Bron: GroenLinks-Amstelveen
27-08-2016

GroenLinks-Amstelveen heeft vragen aan het college van B en W gesteld over de veel te rooskleurige berekening van geluidshinder door Schiphol. Uit een adviesrapport (pdf) van de commissie voor de Milieueffectrapportage blijkt, dat Schiphol een verouderde methode gebruikt om de effecten van de nieuwe startprocedure op de geluidshinder te berekenen. Volgens de partij is het beter om de herrie in de toekomst te gaan meten, zodat Schiphol de omwonenden niet meer voor de gek kan houden met dit soort misleidende berekeningen.

Een belangrijke conclusie uit het kritische adviesrapport is, dat opstijgende vliegtuigen meer geluidshinder veroorzaken dan Schiphol altijd beweert. De luchthaven gebruikt een verouderde rekenmethode, waardoor de geluidshinder van stijgend vliegverkeer met de nieuwe startmethode veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Dit, terwijl er actuele rekenmethodes beschikbaar zijn die ook in omliggende landen worden gebruikt.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2016)

Een KLM vliegtuig boven de Amsterdamseweg tijdens landing boven Amstelveen op 31 juli 2016 15 uur 45


Schiphol heeft er belang bij om de zaken mooier voor te stellen dan ze zijn, omdat de luchthaven in de toekomst alleen mag groeien als de hinder beperkt wordt. Het staat ter discussie, of goed overleg met Schiphol over geluidshinder wel mogelijk is zolang de luchthaven een verkeerde voorstelling van zaken geeft over de effecten van de veranderde startprocedure. GroenLinks-raadslid Martin Kortekaas: “Zolang Schiphol uitgaat van verkeerde berekeningen, is verdere groei van Schiphol ongewenst.”

GroenLinks wil, dat wethouder Maaike Veeningen (D66) opkomt voor het belang van de inwoners in Amstelveen en omliggende gemeenten om de overlast van Schiphol zoveel mogelijk te beperken. Daarbij is het belangrijk, dat de luchthaven rekenmethodes gebruikt die actueel zijn en de omvang van de geluidshinder zo goed mogelijk benaderen. Kortekaas: “Nog beter is om de herrie niet te berekenen, maar gewoon te meten, meten is weten. Amstelveen heeft er recht op, dat er goede meetgegevens van de geluidshinder van Schiphol komen.”Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.