Bijgewerkt: 25 juli 2024

VVD wil strand in polder

Nieuws -> Politiek

Bron: Amstelveens Weekblad
09-11-2006

De VVD in Amstelveen wil in de Bovenkerkerpolder een recreatieplas met strand aanleggen waar recreanten kunnen zwemmen en surfen. De fractie gaat daartoe morgen, tijdens de vaststelling van de begroting in die gemeente een motie indienen.

De waterplas past volgens de liberalen goed bij het open karakter van de polder en het is een voorziening waar zowel jeugd als volwassenen veel plezier aan zullen beleven. ‘Aangezien de Ouderkerkerplas een recreatief succes is, is deze vaak overvol op mooie dagen. Bovendien zitten op een mooie dag de wegen richting strand vaak overvol,’ schrijft de VVD in een toelichting op het plan.

Bovenkerkerpolder  Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2006)

De Bovenkerkerpolder is nog rustig, maar straks komen de golfers en de strandbezoekers


,,Het is een zeer serieus voorstel,” bezweert VVD-raadslid Herbert Raat die het plan samen met fractiegenoot Petra Kirch heeft bedacht. ,,Er is veel behoefte aan een dergelijke voorziening, zeker in de zomermaanden.” De liberalen hebben inmiddels al een naam verzonnen voor het initiatief: polderbeach.

De plas moet onderdeel gaan uitmaken van het project Amstelgroen, dat voorziet in de aanleg van honderden hectares natuur en recreatiegebied in de polder. Ook wil de provincie een waterberging in de polder creëren van minimaal 300 duizend kubieke meter. Nog niet bekend is waar de natuur en recreatiegebieden precies komen. Omdat het over Amstelveens grondgebied gaat vindt de VVD dat de gemeente aan tafel moet zitten bij de bepaling daarvan.

In de motie verzoekt de fractie het college bij de uitwerking van Amstelgroen een gebied aan te wijzen dat als recreatieplas in de polder kan gaan dienen. Raat: ,,We hopen dat de motie door de hele gemeenteraad wordt gesteund.” Zo’n raadsbrede steun is volgens hem ook handig als met de provincie wordt gepraat over de financiering van de plannen. Wat de aanleg kost is niet bekend.


 Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.