Bijgewerkt: 22 september 2023

VVD wil de sloop van de Martin Luther Kingschool snel hervatten

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
25-07-2013

Vorige week werd de sloop van de Martin Luther Kingschool stilgelegd vanwege de aanwezigheid van twee vleermuizen. De VVD-Amstelveen fractie vindt dit onverantwoord. De veiligheid en gezondheid van omwonenden komt hierdoor onnodig in gevaar.

De VVD vindt, dat de sloop zo snel mogelijk moet worden hervat. Daarnaast moet de wetgeving worden aangepast, zodat ook de veiligheid en gezondheid van omwonenden zwaarder wordt meegewogen.

ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Tom Ponjee, raadslid VVD-Amstelveen, woordvoerder van Bouwen en wonen


Vorige week werd door de gemeente begonnen met de sloop van het leegstaande gebouw van de voormalige Martin Luther Kingschool. Dit is in het belang van de gezondheid en veiligheid van omwonenden en de honderden kinderen die wachten op een nieuw schoolgebouw. Het gebouw werd belaagd door vandalen met ingegooide ruiten en vernielingen tot gevolg. Deze situatie was onhoudbaar. In het gebouw zit asbest en het staat direct naast een andere school.

Afgelopen vrijdag werd de bouw van de school stilgelegd door het Ministerie van Economische Zaken, omdat er vlak voor de sloop twee vleermuizen werden aangetroffen. De gemeente heeft vooraf allerlei maatregelen genomen om de vleermuizen te helpen verhuizen, maar had volgens de Flora- en Faunawet nog 16 weken moeten wachten. Zo lang duurt namelijk het officiële traject om ontheffing te verkrijgen voor de sloop.

lutherschool  Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

Donderdag 18 juli 2013 13 uur 40, toen de sloopwerkzaamheden bij de Martin Luther Kingschool nog in volle gang waren


Blijkbaar zijn procedures dus belangrijker dan de veiligheid en gezondheid van onze kinderen. Volgens de VVD-fractie is dit de omgekeerde wereld. Onder druk van het College B en W werkt het Ministerie nu aan een snellere procedure, maar de VVD vindt, dat de sloop zo snel mogelijk weer moeten worden opgepakt. Het belang van omwonenden en schoolkinderen moet worden gewaarborgd.

Ook moeten de standaardprocedures worden verbeterd. De suggestie, dat de vertraging voorkomen had kunnen worden door een eerdere ontheffingsaanvraag van de gemeente is onjuist. Zelfs als de gemeente eerder ontheffing had aangevraagd, had de sloop nog weken op zich kunnen laten wachten. Vleermuizen laten zich namelijk niet sturen door wettelijke termijnen en de politiek. Op elk moment kan er een nieuwe vleermuis aan komen vliegen, die de sloop stillegt.

De VVD-fractie pleit er dan ook voor, dat de wetgeving wordt aangepast, zodat er sneller kan worden ingegrepen bij gevaar voor volksgezondheid, of veiligheidsoverwegingen. Bovendien moet de sloop van de Martin Luther Kingschool zo snel mogelijk weer worden hervat. De VVD-fractie steunt het College dan ook om in het uiterste geval naar de rechter te stappen. Naast de natuur moeten namelijk ook weer de omwonenden en kinderen centraal komen te staan.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.