Bijgewerkt: 2 maart 2024

VVD wil de regionale woonruimteverdeling aanpassen

Nieuws -> Politiek

Bron: Tom Ponjee VVD-Amstelveen
02-01-2011

VVD-Amstelveen wil de uitverkoop van Amstelveense huurwoningen stopzetten

De VVD wil een einde maken aan de wachtlijsten van 18 jaar op de sociale huurwoningen. Een van de eerste dingen die hiervoor moet gebeuren, is het aanpassen van de regionale woonruimteverdeling.

Stop de uitverkoop van Amstelveense huurwoningen

Amstelveen staat vooraan, als het gaat om het uitdelen van sociale huurwoningen aan de regio. Bijna de helft van de sociale huurwoningen die in Amstelveen vrijkomen worden verhuurd aan mensen van buiten Amstelveen.

Hierdoor zijn de wachtlijsten voor Amstelveners in de sociale huursector opgelopen tot maar liefst 18 jaar. De VVD-fractie wil deze uitverkoop van Amstelveense huurwoningen stoppen.

ponjee Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Tom Ponjee, raadslid voor VVD-Amstelveen. Woordvoerder voor Bouwen en wonen, bestemmingsplannen, ruimtelijke projecten en A9


Regelmatig wordt de VVD aangesproken door Amstelveners, die met de handen in het haar zitten over het vinden van een sociale huurwoning. De slaagkans op de woningmarkt wordt namelijk bepaald door de inschrijfduur die iemand heeft bij woningnet.

Het maakt hierbij niet uit of je binding hebt met de stad of wijk waarin de woning staat. Hierdoor kunnen de Amstelveense woningzoekenden bijna geen woning in de buurt meer vinden. Zij worden dus praktisch gedwongen de stad te verlaten.

In Amsterdam hebben ze het beter geregeld. Daar wordt maar één op de tien woningen uitgedeeld aan de regio. De gemeente Amstelveen zou hier een voorbeeld aan moeten nemen. Er moet bij het toewijzen van de sociale huurwoningen veel meer rekening worden gehouden met de binding die iemand heeft met de gemeente.

De VVD wil een regeling invoeren voor alle gemeenten die gelijk ligt aan de Amsterdamse verhouding, waarbij maximaal 10 procent van de woningen wordt weggegeven aan de regio. Hierdoor blijft het mogelijk om te verhuizen naar een andere gemeente maar wordt de noodgedwongen volksverhuizing gestopt.

Verhalen van Amstelveners

De VVD wil met deze actie opkomen voor de honderden jongeren, senioren en starters die sociaal in de knel komen, omdat zij in Amstelveen geen betaalbare woning kunnen vinden. De wachtlijst voor starters is in onze gemeente zelfs het langste van de hele regio.

Maar ook bijvoorbeeld bij echtscheidingen is het bijna onmogelijk om een woning te vinden voor degene die het huis verlaat. Op onze website zijn enkele van dit soort verhalen van Amstelveners terug te lezen (lees hier).

Ook wethouder Jan Willem Groot (CDA) gaf onlangs aan, dat hij meer woningen wil toewijzen aan specifieke doelgroepen, zoals de Amstelveners met een sociaal medische urgentie. GroenLinks liet vervolgens weten “er niet aan te moeten denken wat er gebeurt, als elke gemeente in de regio dat overneemt” (lees hier). De VVD moet hier juist wel aan denken en wil zo snel mogelijk een nieuwe regeling invoeren voor alle gemeenten. Wij kunnen zelfs proberen de handen in een te slaan met de omliggende gemeenten, zoals Aalsmeer en Uithoorn. Ook zij verliezen veel woningen door het huidige systeem (lees hier).

Naast de aanpassing van het regionale verhuursysteem kent het verkiezingsprogramma van de VVD meer speerpunten op het gebied van sociale woningbouw. Zo willen wij doorstroom stimuleren en illegale onderhuur tegengaan. Alleen op die manier kunnen de wachtlijsten worden aangepakt.

Zit u ook in de problemen? Laat het ons weten!

De VVD komt dus op voor U! Wij hebben geen tijd te verliezen. Komt u dus ook sociaal in de problemen door de wachtlijsten? Laat het dan weten aan de VVD! Dit helpt ons om te vechten voor een beter beleid. U kunt ons bereiken via dit formulier.

Meer informatie over de actie treft u aan op onze website. Hier kunt u ook reageren op de stelling: Moet de regionale woonruimteverdeling worden aangescherpt?Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.