Bijgewerkt: 26 september 2023

VVD is de weg eventjes kwijt

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
08-07-2009

Door André Gerritsen
Andre Gerritsen  Amstelveen

VVD-fractievoorzitter Hans Bulsing heeft zich tijdens de behandeling van de kadernota op woensdag 1 juli 2009 de woede op de hals gehaald van alle fracties door zich buitengewoon ondemocratisch op te stellen. Politici spraken na afloop in koor van een historische, maar pijnlijke politieke avond.

Bulsing, nestor van de raad, leider van Amstelveens grootste partij en vóór woensdagavond de enige fractie, die de stekker uit het miljoenen kostende ondertunnelingsproject van de A9 wilde trekken, werkte zichzelf en zijn partij in een uiterst pijnlijke positie door een opeenstapeling van merkwaardige stellingnames en compleet gebrek aan initiatief.

Bulsing Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

Hans Bulsing fractievoorzitter van VVD-Amstelveen tijdens de raadsvergadering over de Kadernota 2010 op 1 juli 2009


Omdat in de week voorafgaand aan de kadernota-vergadering was gebleken, dat de liberalen helemaal alleen stonden in hun plannen het A9-project stop te zetten, wenste Bulsing alles wat hij zei over het project „buiten de partijpolitieke sfeer te houden" terwijl het daar juist om draait tijdens een dergelijke behandeling.

De liberale nestor ontkende verantwoordelijk te zijn voor nieuwsberichten die zijn eigen (!) fractieleden Herbert Raat en Kees Noomen hadden verspreid, over het stopzetten van het project. Bulsing wist opeens van niks. „Ik krijg de kranten nooit, dus ik ben niet op de hoogte van wat er in stond. En ik kijk ook nooit tv," loog Bulsing, die door Linda Roos (BBA) fijntjes op werd gewezen dat de lokale kranten wekelijks per post naar hem worden toegestuurd.

Bulsing weigerde tot de allerlaatste seconde van de raad duidelijkheid te geven over het werkelijke en kennelijk nieuwe VVD-standpunt in de A9-kwestie (stoppen of doorgaan), daarmee elke discussie over het project of alternatieve oplossing uitsluitend. Daarnaast diende de initiatiefloze VVD zelf niet één amendement of motie in. Ook haalde Bulsing geregeld keihard uit naar zijn eigen wethouders. De VVD-leider maakte bovendien vrolijk kenbaar, dat hij alle circa honderd mails voorafgaand aan de behandeling van de zeer gewichtige Kadernota, met daarin belanghebbende moties en amendementen van collega raadsleden, ongelezen had gedelete, omdat deze te laat waren binnengekomen.

„Om tureluurs van te worden, die onoverzichtelijkheid" sprak Bulsing, tot verbijstering van de raadsleden, die het luie gedrag van de fractievoorzitter als een regelrechte schoffering zagen. Oud-PvdA- wethouder Winnie Blok, aanwezig op de publieke tribune, trilde ervan: „Als hij geen zin meer heeft, moet hij gewoon stoppen," sprak ze hevig geschokt.. „Ik zit niet meer in de raad en het is niet mijn partij, maar ik schaam mij diep voor dit gedrag op zo'n belangrijk onderwerp."

Rien Alink van D66 vulde aan: „werkelijk onbegrijpelijk, wat een arrogantie." De liberale fractievoorzitter kreeg in de eerste debatronde vooral de wind van voren van een furieuze GroenLinks' oppositieleider Sander Mager, die de meestal onbewogen Bulsing en zijn partij kleiner leek te maken dan een eenmansfractie. „U delete uw mails ongelezen, u leest geen kranten, kijkt geen tv en toont geen initiatief ondanks eerdere beloftes. Wat doet u eigenlijk in deze raad?"

Ook orkaan Catharina (De Leur, D66) kwam er vol over heen: „Een minachting voor het democratisch proces," foeterde zij, terwijl Gerben Drost van coalitiepartner PvdA zijn uiterste best deed om een definitieve breuk met de VVD te voorkomen.

Ben Jonker (CDA) hield wijselijk en strategisch zijn mond. Het verlossende woord kwam uiteindelijk van Bulsing; in de slotseconde en buiten elk debat om in een stemverklaring na ruim vier uur vergaderen: „Ter vermijding van alle misverstanden, wij zien in de A9 een hele fraaie kans en we wachten op de rapportages dit najaar. Wij steunen de A9 onverkort. Wij maken ons alleen grote zorgen om de investering. Wat ons betreft heeft daar nooit een misverstand over bestaan."

VVD mogelijk buitenspel in college '2010-2014'

De VVD, Amstelveens grootste partij, staat voorlopig buitenspel bij de thans gestarte coalitievorming voor de bestuursperiode 2010-2014. Alhoewel de gemeenteraadsverkiezingen nog 7 maanden weg zijn, sluiten PvdA, CDA, GroenLinks en D66 achter de schermen een stevig pact, waardoor collegedeelname van de VVD in de volgende politieke periode momenteel uiterst onzeker is.

Die truc haalden de partijen in 2002 ook uit, waardoor de liberalen in de oppositie belandden. Mede door een veelbesproken opstelling van de VVD tijdens de behandeling van de kadernota afgelopen woensdag, zien de partijen in Amstelveens grootste fractie momenteel een onbetrouwbare en versnipperde coalitiepartner.

Bovendien is de kritiek en druk op VVD-wethouders (Hellendall, financiën en Tabak, sport) groot. Een val van het huidige college, ingegeven door een steeds groter wordende scheur tussen PvdA en VVD, blijkt afgelopen week ternauwernood te zijn voorkomen. De 'nieuwe'coalitiepartijen zouden geen heil hebben gezien in vervanging van de veelgeplaagde VVD-wethouders, voor een periode van 7 maanden.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.