Bijgewerkt: 22 juli 2024

VVD en D66 vragen over het Oude Dorp in Amstelveen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD- en D66 Amstelveen
20-07-2009

Schriftelijke vragen van de VVD en D66 over het Oude Dorp in Amstelveen

Aan het college van B en W van de gemeente Amstelveen

De gemeente is al een aantal jaren bezig met de herinrichting van het Oude Dorp en de daarbij behorende verkeer- en parkeermaatregelen. Voor de fracties van de VVD en D66 is het van belang, dat het Oude Dorp economisch vitaal en aantrekkelijk blijft.

Dorpsstraat Amstelveen
(Amstelveenweb.com collectie - 2009)

De Stationsstraat in het Oude Dorp van Amstelveen met het oude raadhuis in juni 2009


De fracties van de VVD en D66 hebben vernomen dat de conceptplannen wederom worden aangepast. Het definitieve ontwerp wordt later dit jaar op een inloopavond gepresenteerd. Het Wijkplatform Oude Dorp, dat al jaren nauw betrokken is, wil in tegenstelling tot een eerdere avond, graag vooraf worden geïnformeerd.

Dit strookt ook met het beleid in Amstelveen, om eerst ruggespraak te hebben met betrokkenen om te horen wat het draagvlak is voor de plannen. Binnen het Wijkplatform zijn zowel bewoners als ondernemers actief.

Het Wijkplatform heeft aangegeven, dat zij graag zien dat het Dorpsplein zodanig wordt ingericht dat het goed bruikbaar blijft voor evenementen. Tevens heeft het Wijkplatform aangegeven dat er in het Oude Dorp extra parkeergelegenheid nodig is, vanwege de bezoekers van het museum Van der Togt, de kerkbezoekers en de klanten van de winkels in het Oude Dorp.

De Fracties van de VVD en D66 hebben de volgende vragen over de situatie:

-In hoeverre is het college bereid om voordat de definitieve plannen gepresenteerd worden met het Wijkplatform en andere betrokkenen te overleggen?

-In hoeverre is het college bereid om het plein op één niveau te houden en zodanig in te richten dat het goed bruikbaar is en blijft voor evenementen?

-In hoeverre is het college bereid om te zorgen voor extra parkeergelegenheid ten behoeve van de bezoekers van het Oude Dorp, zoals de klanten van de winkels, de kerkbezoekers en bezoekers van het museum Jan van der Togt?

Namens de fractie van de VVD: Herbert Raat 

Namens de fractie van D66 : Catharina de LeurAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.