Bijgewerkt: 8 december 2021

VVD- en CDA-Amstelveen vragen in verband de grieppandemie

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD- en CDA-Amstelveen
30-07-2009

Betreft: Artikel 33 vragen van de VVD ( Herbert Raat) en het CDA (Marga van Herteryck) over de voorbereiding van Amstelveen op de Mexicaanse griep

Geacht College van B en W,

Flu griep  Amstelveen
(Wikipedia - 2009)

Het 3D model van het influenzavirus


De WHO heeft officieel verklaard, dat er een grieppandemie in de wereld is. Op de meeste continenten zijn gevallen van Nieuwe Influenza (H1N1), beter bekend als de Mexicaanse griep, vastgesteld. In Nederland is tot nu toe bij een beperkt aantal personen het virus aangetroffen.

Het ministerie van VWS schat dat 30% van de werknemers op de piek van een ernstige grieppandemie afwezig is. Zij blijven thuis door ziekte, zorg voor naasten, of uit angst om besmet te raken. Organisaties en bedrijven kunnen maatregelen treffen, om ervoor te zorgen dat zij met minder personeel tijdens een pandemie zo goed mogelijk blijven functioneren.

Ook kunnen zij ervoor zorgen dat producten en diensten die voor burgers en andere organisaties van groot belang zijn, beschikbaar blijven. Nu is de tijd om met de voorbereiding te beginnen. Diverse overheden, alle huisartsen en GGD-en beschikken over een draaiboek en actieplan, waarin staat wat te doen bij een eventuele grieppandemie.

De verwachting is dat de Mexicaanse griep Nederland en dus ook Amstelveen na de zomer zal treffen. Hoewel we allemaal hopen, dat de grieppandemie ons land voorbij zal gaan, vinden de VVD en het CDA dat we in onze stad goed voorbereid moeten zijn. Daarom hebben we de volgende vragen aan het college van B en W:

1. Zijn er gevallen van de Mexicaanse griep op dit moment vastgesteld in Amstelveen?

2. Kan het college aangeven, hoe de regie over de bewaking van de toename van het aantal besmettingen en de voorzorgsmaatregelen om besmetting tegen te gaan op dit moment geregeld is?

3. Heeft het college van B en W al een lijst van belangrijke gemeentelijke onderdelen vastgesteld waarvan continuïteit van de dienstverlening verzekerd moet blijven als grote aantallen medewerkers ziek worden. We denken dan bijvoorbeeld aan de vuilnisophaal, het verstrekken van uitkeringen en de geboorte- en overlijdensaangifte.

4. Heeft het college de directies van deze gemeentelijke onderdelen opdracht gegeven om plannen klaar te hebben voor het geval er zoveel medewerkers ziek worden dat de dienstverlening daardoor in gevaar komt?

5. Is het college van B en W in overleg met particuliere diensten als verzorgingstehuizen en bejaardenhuizen over de gevolgen voor deze organisaties als veel van hun werknemers getroffen worden door de griep? We denken dan aan gemeenschappelijke plannen om de verzorging van hulpbehoevenden en bejaarden op peil te houden als veel werknemers tegelijk ziek worden.


Lees ook: Influenza A virus subtype H1NAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.