Bijgewerkt: 5 juni 2023

VVD: Massa is Kassa

Nieuws -> Gemeente

Bron: VVD-Amstelveen
21-01-2009

Door Herbert Raat (VVD)
Herbert Raat Amstelveen

De VVD-Amstelveen wil dat de gemeenten in de Metropool Amsterdam gezamenlijk elektriciteit gaan inkopen. Door samen te werken onder het motto: Massa is Kassa kan er de komende jaren bespaard worden. Zo kan er tegen scherpere prijzen worden ingekocht. Bij producten als elektriciteit, maar ook mobiele telefonie geldt: Hoe groter de opdracht des te beter het voor de gemeentelijke kassa is. Dit blijkt uit vragen die vandaag door de raadsleden Herbert Raat en Kees Noomen aan het college van B en W zijn gesteld.

Samenwerkingsverband

De VVD wil dat het college het initiatief neemt om een samenwerkingsverband op te zetten voor de inkoop van die producten die zich daarvoor lenen. De financiële positie van de gemeente is door grote verplichtingen (ondertunneling A9, N201, IJsland, Veiligheid etc.) slechter geworden. Daarbij komt dat volgens de VNG de inkomsten uit het Gemeentefonds waarschijnlijk minder worden vanwege de kredietcrises. Voor de Amstelveense ondernemers (en inwoners) is het daarom van groot belang dat de gemeente kritisch naar alle uitgaven kijkt. Door samen te werken in de Stadsregio Amsterdam onder het motto: Massa is Kassa kan er op termijn bespaard worden. Niet alleen in Amstelveen, maar ook in andere gemeenten.

MKB

Anderzijds moet er ruimte blijven voor maatwerk en daarmee voor MKB-bedrijven om aan de overheid te blijven leveren. Hoewel de samenwerking tussen het bedrijfsleven en de gemeente de afgelopen jaren sterk is verbeterd, kunnen Amstelveense bedrijven nog veel meer bij opdrachten betrokken worden. Met een begroting van ongeveer 200 miljoen euro is de stad een belangrijke opdrachtgever. Uiteraard zijn er twee voorwaarden: De wettelijke aanbestedingsregels staan vast en de gemeente schaft elk product aan tegen een concurrerende prijs.

Besparingen in Amstelveen

Alle gemeenten hebben zogenaamde heidagen voor hun personeel om verbeteringen op het werk te bespreken. Soms zijn deze ‘heidagen’ op een andere locatie dan het raadhuis of in een andere stad. Om kosten te besparen vindt de VVD dat dit soort dagen in de eerste plaats in Amstelveen gehouden moeten worden zodat Amstelveense ondernemers er ook baat bij hebben. Als hiervan wordt afgeweken, dan wil de VVD dat dit gemotiveerd aan de gemeenteraad wordt gemeld.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.