Bijgewerkt: 29 september 2023

VVD- D66- en PvdA-Amstelveen hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2018 - 2022

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
20-05-2018

De Amstelveense fracties van VVD, D66 en PvdA hebben een coalitieakkoord gesloten voor de periode 2018 - 2022: 'Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen'. Het komende college van B en W zal bestaan uit vijf wethouders: twee van de VVD, twee van D66 en één van de PvdA. Samen zijn de drie partijen goed voor 20 van de 37 zetels in de Amstelveense gemeenteraad.

Toekomstgericht akkoord. De coalitie zal zich de komende vier jaar inzetten voor een aantal belangrijke thema’s. De uitvoering van grote projecten, zoals de A9, Amstelveenlijn en renovatie van het Stadshart gaan van start. De coalitie investeert in thema’s zoals onderwijs, zorg, duurzaamheid en veiligheid. Ook hebben de drie partijen afgesproken de komende jaren meer middeldure huur- en koopwoningen te realiseren. Verder krijgen huurders de mogelijkheid om hun eigen sociale huurwoning te kopen. Tegelijkertijd worden er nieuwe sociale huurwoningen gebouwd om de voorraad op peil te houden. Andere in het oog springende onderwerpen voor de komende jaren zijn het bestrijden van armoede en eenzaamheid, het op orde brengen van de gemeentelijke ICT en het verbeteren van fiets- en OV-verbindingen. Daarnaast zal de ontwikkeling van het gebied in en rondom het Oude Dorp en de uitbreiding van recreatieve voorzieningen aan de Noordelijke Poeloever worden opgestart. De coalitie houdt verder vast aan het groene karakter van Amstelveen. Het stabiele financiële beleid wordt ook de vier jaar voortgezet. De lokale lasten, zoals de OZB, worden de komende periode niet verhoogd.
Lees ook: Coalitieakkoord-2018-2022: Een zekere en stabiele toekomst voor Amstelveen. Daadkrachtig, betrokken en sociaal (pdf 16 pagina's)Foto Amstelveen
(Fotocollage Amstelveenweb.com - 2018)

De vijf kandidaat wethouders van Amstelveen: vlnr.: Herbert Raat(VVD), Rob Ellermeijer (VVD), Floor Gordon (D66) Frank Berkhout (D66) en Marijn van Ballegooijen (PvdA)


Wethouders. Het nieuwe college van B en W zal bestaan uit twee wethouders van respectievelijk D66 en VVD en één wethouder van de PvdA. Huidig VVD-wethouder Herbert Raat (51) blijft ook in de komende periode wethouder en eerste locoburgemeester. Hij zal zich bezighouden met financiën, cultuur en de grote projecten Stadshart en A9. De tweede wethouder namens de VVD wordt huidig raadslid Rob Ellermeijer (59). Hij krijgt onder andere de portefeuilles Wonen, Verkeer & Vervoer, Sport en OV. Namens D66 wordt huidig fractievoorzitter Floor Gordon (38) wethouder en tweede locoburgemeester. Zij wordt verantwoordelijk voor de portefeuilles Ruimtelijke Ordening, Duurzaamheid, Groen en Economische Zaken.

De tweede wethouder namens D66 wordt Frank Berkhout (40). In de afgelopen raadsperiode was hij fractievoorzitter van D66. Hij wordt verantwoordelijk voor Onderwijs, Jeugdzorg en de gemeentelijke organisatie (HRM, Vastgoed en ICT). De PvdA komt met een ervaren bestuurder uit Amsterdam als wethouder: Marijn van Ballegooijen (40). Hij was de afgelopen periode lid van dagelijks bestuur van stadsdeel Zuid. Hij wordt verantwoordelijk voor Zorg, Welzijn en Werk & Inkomen. In het nieuwe college van B en W wordt van Ballegooijen ook de derde locoburgemeester.

Proces. In verband met de coalitievorming is voor woensdag 23 mei 2018 een gemeenteraadsvergadering uitgeschreven. Tijdens deze vergadering wordt het coalitieakkoord besproken in de raad. Ook de vijf kandidaat wethouders worden woensdag voorgedragen voor benoeming. Dinsdagavond 22 mei buigen de leden van de Amstelveense afdeling van de PvdA zich al over het akkoord.


Profielen kandidaat wethouders VVD, D66 en PvdA-Amstelveen en portefeuilleverdeling

Herbert Raat (VVD). Herbert Raat is geboren op 11 mei 1967 in Doetinchem. Tussen 1986 en 1988 heeft hij in Amerika en Israël gewerkt en gereisd. Terug in Nederland is hij in de houthandel van zijn familie in Zutphen gaan werken. In 1992 is hij rechten gaan studeren in Amsterdam. Deze studie heeft hij niet afgerond. Tijdens zijn studie is hij lid geworden van het bestuur van de Amsterdamse VVD. Tussen 1998 en 2001 was hij deelraadslid voor de VVD in stadsdeel Westerpark en werkte hij als persoonlijk medewerker van Tweede Kamerlid Stef Blok. Tussen 2001 en 2010 werkte hij als voorlichter voor de gemeente Amsterdam. Sinds 2010 is hij namens de VVD-wethouder in Amstelveen. Herbert is getrouwd en heeft twee dochters. 

Portefeuilles van Herbert Raat in de periode 2018 – 2022: Eerste locoburgemeester, Financiën, Project A9, Project Stadshart, Welstand/monumenten, Vergunningen, Handhaving, Dienstverlening, Schiphol, Kunst en Cultuur

Rob Ellermeijer (VVD). Rob Ellermeijer is geboren op 11 september 1958 in Amsterdam. Op 8-jarige leeftijd is hij naar Amstelveen verhuist, waar hij bijna 50 jaar woont. Hij is opgegroeid in een ondernemersgezin. Rob is getrouwd en heeft twee dochters. Hij is in 1988 registeraccountant geworden en bijna 23 jaar partner van Ernst & Young (EY) geweest. In die periode heeft hij 15 jaar de Publieke sector aangestuurd en was hij onder meer accountant en adviseur van vele gemeenten en provincies. Na zijn pensionering in 2015 is hij werkzaam als zelfstandig ondernemer. Vanaf 2014 is Rob raadslid in Amstelveen. Rob is al jaren actief in de Lions, tennist en golft graag en houdt ook van watersport.

Portefeuilles van Rob Ellermeijer (VVD) in de periode 2018 – 2022: Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Openbaar vervoer, Project Amstelveenlijn, Gebiedsontwikkeling Oude Dorp, Media, Sport, Recreatie, Waterbeheer

Floor Gordon (D66). Floortje Gordon - de Bruijn, geboren op 11 oktober 1979 te Amsterdam, is getrouwd en moeder van drie jonge kinderen. Zij is sinds 2014 actief als raadslid voor D66 en is sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen fractievoorzitter. Tot haar voordracht als wethouder werkte zij 11 jaar als adviseur publieke sector en leidinggevende voor een internationaal adviesbureau op het gebied van business- en IT-consultancy. Daarvoor werkte zij voor de gemeente Amsterdam in de ruimtelijke ordening projecten. Floortje studeerde Communicatiewetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en was daarbij actief in diverse besturen. Zij houdt van reizen, hardlopen en sportieve en culturele activiteiten met haar gezin.

Portefeuilles van Floor Gordon (D66) in de periode 2018 – 2022: Tweede locoburgemeester, Ruimtelijke ordening, Economische Zaken, Duurzaamheid, Groen, Afvalbeleid, Parkeren, Natuur- en Milieueducatie, Milieu, Emancipatie en discriminatie*, Integraal wijkbeheer

Frank Berkhout (D66). Frank Berkhout, geboren op 2 november 1977 in Hoorn, is getrouwd en vader van twee kinderen en woont in Nes aan de Amstel. Sinds 1997 is hij actief betrokken bij de politiek in Amstelveen. Eerst als fractie-assistent en burgerraadslid, vanaf 2010 als raadslid en vanaf 2014 als fractievoorzitter. Tot zijn voordracht als wethouder werkte Frank als leidinggevende bij verschillende ministeries van de Rijksoverheid en bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Frank studeerde economie aan de Vrije Universiteit en volgde de postdoctorale opleiding tot controller in de publieke sector. Hij houdt van hardlopen, goede wijn en goed eten en heeft een eigen moestuin.

Portefeuilles van Frank Berkhout (D66) in de periode 2018 – 2022: Onderwijs, Onderwijshuisvesting, Jeugd, Jeugdzorg, Jongeren, Vastgoed, ICT, Gemeentelijke Organisatie

Marijn van Ballegooijen (PvdA). Marijn van Ballegooijen is geboren op 1 september 1977 in Amsterdam. Hij studeerde cum laude biologie aan de Universiteit van Amsterdam en deed veldwerk in West-Afrika. In 2006 promoveerde hij op onderzoek naar de evolutie van infectieziekten. Daarna was hij werkzaam in onderzoek en beleidsadvies bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM, 2006-2014). Hij was raadslid en fractievoorzitter in de stadsdeelraad van Amsterdam Zuid voor de PvdA (2006-2014). Van 2014 tot 2018 was hij daar stadsdeelbestuurder en verantwoordelijk voor het sociaal domein. Hij werkte aan verbetering van dementie- en GGZ-zorg, mantelzorgondersteuning, eenzaamheidsbestrijding, schuldpreventie en bemiddeling naar werk. Hij houdt van geschiedenis, filosofie en yoga, en woont samen met zijn man en twee katten.

Portefeuilles van Marijn van Ballegooijen (PvdA) in de periode 2018 – 2022: Derde locoburgemeester, Werk en Inkomen, Zorg en WMO, Gezondheid, Welzijn, Zorgvlied, Emancipatie en discriminatie*

*Gezamenlijke portefeuille van wethouders Gordon (D66) en van Ballegooijen (PvdA)
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.