Bijgewerkt: 21 juli 2024

VVD- , BBA, PvdA-Amstelveen vragen in verband met de geluidsoverlast bosfestivals

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD- , BBA, PvdA-Amstelveen
10-08-2016

De Amstelveense lokale partijen zijn niet tevreden met het beleid van het College B en W in verband met de overmatige geluidsproductie van de jaarlijkse festivals in het Amsterdamse Bos. Hans Bulsing, gemeenteraadslid: 'Hopelijk kunnen we weer op het balkon staan volgende keer'?

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

mr. Hans Bulsing, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder voor politie en justitie


Geacht college,

Afgelopen weekend, vrijdag 5, zaterdag 6 en zondag 7 augustus 2016 vond in het Amsterdamse Bos, terrein van Land van Bosse nabij Schiphol oost, het z.g. Dekmantel Festival plaats. Het festival werd bezocht door ongeveer 30.000 bezoekers, waarvan de meerderheid buitenlanders. In de loop van het weekend zijn er tientallen klachten bij de gemeente en bij individuele raadsleden ingediend over de geluidsoverlast.

Weliswaar moet en mag er van worden uitgegaan, dat de organisatoren binnen de geluidsnormen van de vergunningverlening zijn gebleven- de gemeente heeft dat ook gecontroleerd bij voortduring? - maar bij een stevige westenwind is de muziek in de zuidelijke wijken van Amstelveen zeer luid te horen, terwijl het gedreun van de bassen overal in Amstelveen was waar te nemen, zelfs nog op de Kalfjeslaan, bij de grens met Amsterdam.

Uiteraard gunnen onze fracties de bezoekers hun amusement, maar er moet ook rekening worden gehouden met de belangen van de inwoners van Amstelveen, zeker waar de jonge jeugd in de avond niet kan slapen wegens het gedreun van de bassen. Aangezien het festival internationaal snel in bekendheid toeneemt, moet voor de toekomst worden gevreesd.

1. Kan het college een overzicht geven van het aantal klachten, dat bij de gemeente is binnen gekomen, gespecificeerd naar dag, tijd en plaats?

2. Op welke tijdstippen / plaatsen heeft de gemeente geluidwaarnemening gedaan en zijn daarbij overschrijdingen waargenomen  t.a.v. het toegestane aantal in de vergunning opgenomen aantal decibellen?

3. Kan het college een verklaring geven voor de enorme spreiding van het gedreun van de bassen tot in Amstelveen noord.

4. Het bezwaar van de fracties richt zich met name tegen het meerdere dagen aaneengesloten produceren van de zeer luide muziek. Het gaat hierbij niet alleen om de tekst van de evenementenverordening, maar met name om de wijze, waarop deze tekst wordt geïnterpreteerd en toegepast. Het is de permanente taak van het college hinder en overlast voor de bevolking te beperken.

5.  De fracties verzoeken het college bij de voorbereiding van toekomstige festivals in overleg te treden met de organisatie van dit festival (en ook andere festivals) om binnen de normering van de vergunning en de decibellen, in geval van toch bassendreun overlast gevende muziek er op aan te dringen deze overlast te voorkomen vooral in de tweede helft van de avond, als de jongste jeugd gaat slapen?

VVD Hans Bulsing

BBA Ruud Oord

PvdA Harry van de BerghAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.