Bijgewerkt: 2 oktober 2023

VVD-Amstelveen wil van de Bovenkerkerpolder een Rijksmonument maken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
14-03-2016

De VVD wil, dat Amstelveen een prettige woongemeente blijft. Tijdens de bespreking van de gemeentelijke woonvisie vroegen wij aandacht voor belangrijke thema's; voldoende woningen voor de middenklasse, doorstroming op de huurmarkt en het behouden van groene ruim opgezette wijken. Daarnaast willen wij het bebouwen van de Bovenkerkerpolder voorkomen. Volgens de VVD-Amstelveen moet dit een Rijksmonument worden.

Amstelveen staat bekend als één van de prettigste woongemeenten van Nederland. Wij hebben veel groen, goede voorzieningen en lage lokale lasten. De VVD wil dit zo houden. Daarnaast wil de VVD een aantal problemen op de woningmarkt oplossen.Middenklassewoningen. De middenklasse heeft het lastig op de Nederlandse woningmarkt. Ook in Amstelveen zijn bijvoorbeeld maar weinig woningen te vinden met een huur tussen de 700 en 1200 euro. In de woonvisie zet Amstelveen dan ook in op het realiseren van extra woningen voor deze doelgroep. Raadslid Tom Ponjee: 'Dit was een belangrijke wens van de VVD bij de vorige verkiezingen. Hiermee wordt een impuls gegeven aan de woningmarkt en krijgen Amstelveners met een middeninkomen de aandacht die zij verdienen. Wij zijn dan ook blij, dat het College B en W deze stap zet.'

Doorstroming op de huurmarkt. In Amstelveen staan ongeveer 13000 sociale huurwoningen. Hiermee is voldoende voorraad aanwezig om de doelgroep van 9000 gezinnen te bedienen. Toch moeten Amstelveners vaak jaren wachten, voordat ze een sociale huurwoning krijgen aangewezen. Dit komt, doordat de voorraad sociale huurwoningen niet eerlijk wordt verdeeld. De nieuwe woonvisie probeert dit probleem op te lossen. Tom Ponjee; 'De sociale huurwoningen moeten weer worden toegewezen aan mensen die daar recht op hebben. Mensen met een te hoog inkomen moeten verleid worden om door te stromen. Daarnaast moet illegale onderhuur worden aangepakt.'

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2015)

Tom Ponjee, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen, woordvoerder van Bouwen en wonen


Groene wijken. De VVD wil het groene karakter van Amstelveen behouden. Wij moeten goed zorgen voor het groen in onze wijken. De VVD voert daarom al jaren actie tegen inbreiding en wil het volbouwen van speelveldjes en groenstroken voorkomen. Daarnaast heeft Amstelveen met de vastgestelde bouwplannen bij de Scheg en de Middenwaard haar grenzen bereikt. Wij willen onze overgebleven polders groen houden. Er is nog maar ruimte voor ongeveer 1800 nieuwe woningen.

Tom Ponjee; 'Amstelveners moeten in hun eigen wijk kunnen blijven genieten van groen en kinderen moeten voldoende plek hebben om in de buurt te spelen. Nieuwe wijken moeten ruim en groen worden opgezet. Het volbouwen van onze polders moet worden voorkomen. Wij zijn dan ook blij, dat VVD-wethouder Herbert Raat onze suggestie wil onderzoeken om van de veelbesproken Bovenkerkerpolder een Rijksmonument te maken. Dan zijn we voor eens en altijd af van de vraag, of hier een nieuwe woonwijk gebouwd mag worden. Voor de VVD is het antwoord op deze vraag namelijk helder: Nee, handen af van onze polder.'Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.