Bijgewerkt: 21 juli 2024

VVD-Amstelveen wil het Oude Dorp veiliger maken

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
05-09-2019

Het Oude Dorp is een mooi stukje Amstelveen, waar momenteel naast de vele fietsers en voetgangers, veel auto- en vrachtverkeer doorheen rijdt. Recent bij de opening van ijssalon Gia Gelato werd weer duidelijk dat de smalle Dorpsstraat het vele verkeer helemaal niet kan verstouwen. Ook op andere plekken in het Oude Dorp is het slecht gesteld met de verkeersveiligheid. De VVD Amstelveen heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het College van B en W en heeft daarnaast een concreet voorstel gedaan: 'Het is volstrekt verdedigbaar dat delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt' -aldus Arjan Gerritsen raadslid van de VVD-Amstelveen

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2015)

Arjan Gerritsen raadslid van de VVD-Amstelveen


Doorgaand verkeer en sluipverkeer is eerder regel dan uitzondering in het Oude Dorp. De plek, waar de fietsers - veelal schoolgaande kinderen - op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de T-kruising Stationsstraat - Dorpsstraat en de plek, waar het fietsverkeer vanaf het fietspad langs de Handweg de Dorpsstraat op rijdt. Grote vrachtwagens komen klem te zitten. Kortom, er zijn teveel (weg)gebruikers op een te klein oppervlak en dat trekt een zware wissel op de verkeersveiligheid in en om het Oude Dorp. Arjan Gerritsen: 'Het is wachten op een ernstig ongeluk en dat moet kosten wat kost voorkomen worden'.

Voor de verkeersveiligheid zou het beter zijn als delen van het Oude Dorp autoluw worden gemaakt. In plaats van er doorheen, is het verstandiger om het verkeer er omheen te leiden via de Laan Nieuwer-Amstel. Arjan Gerritsen: 'Het Oude Dorp is een prachtig stuk Amstelveen dat eigenlijk niet is ingericht voor het hedendaagse verkeer. De Dorpsstraat tussen Veenplaats en het Dorpsplein en de Stationsstraat vlak voor de Museumtramlijn tot en met de Dorpsstraat komen wat mij betreft in aanmerking om autoluw te maken. Daarnaast moet er fysieke maatregelen getroffen worden om te voorkomen dat (te) grote vrachtwagens het Oude Dorp doorkruisen.'Betreft: Vragen ex. Artikel 45 RvO Verkeersveiligheid Oude Dorp 

Geacht college van B en W,

Het Oude Dorp is een mooi stukje Amstelveen waar momenteel, naast de vele fietsers en voetgangers, veel auto- en vrachtverkeer doorheen rijdt. Doorgaand verkeer en sluipverkeer is eerder regel dan uitzondering. De plek waar de fietsers op het Kazernepad de Stationsstraat kruisen, is onoverzichtelijk. Hetzelfde geldt voor de T-kruising Stationsstraat - Dorpsstraat en de plek waar het fietsverkeer vanaf het fietspad langs de Handweg de Dorpsstraat op rijdt. Grote vrachtwagens komen klem te zitten. Kortom, er zijn teveel (weg)gebruikers op een te klein oppervlak en dat trekt een zware wissel op de verkeersveiligheid in en om het Oude Dorp. Het is wachten op een ernstig ongeluk en dat moet kosten wat kost voorkomen worden.

Naar aanleiding hiervan heeft de VVD fractie de volgende vragen:

-Deelt het College de mening dat het Oude Dorp het vele verkeer niet kan verwerken en dat dit een zware wissel trekt op de verkeersveiligheid?

-Deelt het College de mening dat het karakteristieke Oude Dorp ook eigenlijk niet zoveel (sluip- en doorgaand) verkeer zou moeten verwerken? 

-Is het College bereid om op korte termijn fysieke maatregelen in het wegprofiel te realiseren, zodat (te) grote vrachtwagens niet meer het Oude Dorp kunnen doorkruisen?

-Is het College bereid om - aanvullend op het vorige punt - delen van het Oude Dorp autoluw te maken? Hierbij valt te denken aan de Dorpsstraat tussen Veenplaats en het Dorpsplein, en de Stationsstraat vlak voor de Museumtramlijn tot en met de Dorpsstraat.

-Zo ja, op korte termijn te onderzoeken of dit permanent kan zijn en op welke wijze bevoorrading en/of het ophalen van afval in stand kan blijven?

-Zo ja, hierover in overleg te treden met onder meer de BIZ en bewoners in het Oude Dorp?

Arjan Gerritsen raadslid van de VVD AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.