Bijgewerkt: 29 februari 2024

VVD-Amstelveen wil de overlast van Airbnb terugdringen

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
04-12-2017

Het verhuren van woonhuizen aan toeristen via sites als Airbnb is de laatste jaren flink toegenomen en daarmee ook de overlast. Met een meldplicht en maximaal 30 dagen per jaar wil Amstelveen deze overlast beperken. Op dit moment is Airbnb in Amstelveen op grond van het bestemmingsplan niet toegestaan. Het collegevoorstel maakt vakantieverhuur straks mogelijk, maar wel onder beperkende voorwaarden. Daarmee komt het college tegemoet aan de eerder geuite wens van de VVD. Volgens raadslid Paul Feenstra zijn de argumenten hiervoor zeer valide, namelijk beperking van de overlast en commercieel misbruik van schaarse woonruimte tegengaan. Het voorliggende voorstel geeft hiervoor de kaders aan.

Foto Amstelveen
(Bron P. Feenstra - 2011)

P.M. Feenstra, raadslid VVD-Amstelveen


Vorige week werd in de raadscommissie voor Ruimte, Wonen en Natuur de zorg geuit, dat Amstelveen met dit beleid te veel zou afwijken van buurgemeente Amsterdam. Niet terecht zegt raadslid Feenstra: 'In Amsterdam geldt nu nog een maximum van 60 dagen per jaar, maar in navolging van Amstelveen willen de meeste politieke partijen ook daar deze termijn tot 30 dagen beperken.' Als het voorstel wordt aangenomen moet het de komende tijd zorgvuldig door het college verder worden uitgewerkt.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.