Bijgewerkt: 2 oktober 2022

VVD-Amstelveen visie op het nieuwe welstandsbeleid

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
07-07-2015

Amstelveners krijgen bij het bouwen en verbouwen van hun huis te maken met minder gemeentelijke regels en procedures. De gemeenteraad besloot vorige week, dat de welstandsregels in Amstelveen worden versoepeld. Een deel van Amstelveen wordt zelfs volledig welstandsluw.

Er gaan een aantal belangrijke zaken wijzigen in het welstandsregime van Amstelveen. Zo worden veel bouwwerken aan de achterkant welstandsvrij en daarom vergunningvrij. Ook worden er in principe geen beeldkwaliteitsplannen opgesteld en worden vergunningaanvragen alleen getoetst door de ambtelijke secretaris. De huidige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit wordt daarnaast vervangen door een veel flexibelere en snellere stadsbouwmeester. Sommige delen van Amstelveen worden helemaal welstandsluw. Hierbij gaat het om gebieden, zoals Groenelaan, Westwijk en Middenhoven.

Foto Amstelveen
(Bron VVD-Amstelveen - 2012)

Tom Ponjee, gemeenteraadslid van VVD-Amstelveen


Meer vrijheid voor Amstelveners

De VVD Amstelveen is verheugd met de aanpassing van het welstandsbeleid. VVD-raadslid Tom Ponjee: ‘De persoonlijke smaak van de leden van de welstandscommissie wordt hierdoor veel minder belangrijk. Huiseigenaren krijgen weer meer te zeggen over hun eigen woning. Bovendien neemt de regeldruk voor Amstelveners af en worden procedures korter.’

In aanloop naar de raadsbehandeling ontstond discussie over de vraag, of met een flexibeler welstandsbeleid het kwaliteitsniveau van het Amstelveense straatbeeld behouden kan blijven. De VVD denkt, dat dit kan. Tom Ponjee; ‘Het heeft er simpelweg mee te maken, of je vertrouwen hebt in elkaar. Wij redeneren niet vanuit de angst, dat mensen hun huis verbouwen met een lelijk resultaat. Huiseigenaren zullen er natuurlijk alles aan doen om hun buurt leefbaar en prettig te houden. Bovendien blijven bestemmingsplannen en de excessenregeling gewoon gelden.’

De gemeente Amstelveen is niet de eerste gemeente die gaat werken met een versoepeld  welstandsbeleid en welstandsvrije gebieden. Maar liefst een kwart van de gemeenten in Nederland kent dit soort wijken. Voorbeelden zijn te vinden in onder meer Wassenaar, Arnhem en Almere (lees hier). De VVD denkt, dat we kunnen leren van deze gemeenten bij de uitvoering. Tom Ponjee: ‘In veel gemeenten is een versoepeld welstandbeleid al een groot succes. Wij kunnen de best practices hiervan in Amstelveen  toepassen. Op die manier kunnen we er voor zorgen, dat Amstelveen een nog mooiere gemeente wordt om te wonen.’ Lees hier het raadsvoorstel over het versoepelde welstandsregime in AmstelveenAmstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.