Bijgewerkt: 27 februari 2024

VVD-Amstelveen stelt vragen over de dreigend fiasco nieuwe turnhal

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
13-03-2018

Rob Ellermeijer, raadslid VVD-Amstelveen is bezorgd over de ontstane patstelling tussen het Sportbedrijf Amstelveen en de turnverenigingen FIT en ODIN. Binnenkort wordt door de gemeente de nieuwe turnhal en beweegbox geopend. Dit biedt de turnverenigingen in Amstelveen een prachtige nieuwe accommodatie, zowel voor de wedstrijd- als recreatieve turnsport. De huur die voor deze nieuwe accommodaties wordt gevraagd is alleen zodanig hoog dat de turnverenigingen dat niet kunnen opbrengen. De verenigingen FIT en ODIN zijn voornemens om te fuseren, zodat de organisatorische en financiële lasten door meer schouders kunnen worden gedragen. De gevraagde huur ligt echter ongeveer op het dubbele van wat kan worden ingebracht en daarbij is al een contributieverhoging van meer dan 10% doorgevoerd.

Foto Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2017)

Rob Ellermeijer raadslid van VVD-Amstelveen


De turnverenigingen moeten vertrekken uit de huidige accommodaties, aangezien die ruimten worden gesloopt ten behoeve van een andere bestemming. Op de plek van de gymzalen aan de Appellaan zullen woningen worden gebouwd. Als Sportbedrijf, gemeente en turnverenigingen geen oplossing vinden voor dit probleem zullen de turnverenigingen geen accommodatie meer hebben en kunnen de turnverenigingen niet langer voortbestaan. De nieuw gebouwde turnhal zal dan komende weken worden opgeleverd, zonder dat daar een vereniging gebruik van zal maken. Dat zou een financiële ramp voor de gemeente en het Sportbedrijf zijn, want sportaccommodaties worden niet gebouwd om leeg te staan.De VVD draagt de sport in Amstelveen een warm hart toe. Sport en bewegen zijn belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen en jongeren, dragen wij aan een gezond leven, zorgen voor sociale interactie en houden ouderen langer vitaal. Gymnastiek en turnen zijn sporten die het fundament vormen waarop veel mensen in beweging zijn gekomen. De VVD vindt het belangrijk dat de turnsport in Amstelveen behouden blijft en dat gezamenlijk een constructieve oplossing voor dit probleem gevonden moet worden. Rob Ellermeijer, raadslid VVD vraagt hier in de raad aandacht voor en stelt vragen over deze problematiek aan wethouder Bot in de commissie Burgers en Samenleving van woensdag 14 maart 2018.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.