Bijgewerkt: 4 maart 2024

VVD-Amstelveen over kantorenleegstand: nood breekt wet

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
04-06-2013

Inza Gast, VVD-Amstelveen woordvoerder Economische Zaken spreekt haar zorgen uit over de kantorenleegstand die in januari 2013 was opgelopen naar 24%. Maar in probleemgebieden, zoals Kronenburg en Bovenkerk ziet zij wel een mogelijke oplossing in het tijdelijk versoepelen van de parkeernormering.

“Veel ondernemers krijgen bij het indienen van hun initiatieven bij de gemeente het lid op de neus als blijkt, dat hun plannen niet voldoen aan de parkeernorm die wordt gehanteerd. Dat is schadelijk voor onze lokale economie en hier zouden we tijdelijk, zolang we in deze kantorenleegstandscrisis zitten, soepeler mee moeten omgaan.”

Tevens blijkt, dat het moeilijk is om de individuele parkeerproblematiek van ondernemers op te lossen, maar een integrale aanpak voor de gehele wijk, waarbij de gemeente en ondernemers de handen ineen slaan, zou soelaas kunnen bieden.

gast Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2012)

Inza Gast, raadslid van VVD-Amstelveen


Het probleem ontstaat als ondernemers hun panden niet verhuurd krijgen, omdat er te weinig parkeergelegenheid beschikbaar is voor de werknemers van de bedrijven. Als een ondernemer met zijn vestigingsplannen naar de gemeente gaat, dan worden zijn plannen getoetst aan de normen in de parkeernota. De parkeernota hanteert nog de oude landelijke CROW normen van 2004.

Er zijn al een half jaar nieuwe ruimere, meer gedifferentieerde CROW normen beschikbaar, maar die zijn in Amstelveen nog niet geactualiseerd. In gewone tijden onderschrijft de VVD het gebruik van deze nieuwe CROW normen, maar in tijden van crisis zou het zelfs de voorkeur hebben om de gemeentelijke regelgeving tijdelijk te versoepelen. Landelijk gebeurt dat ook, daar maakt men soms gebruik van de crisis- en herstelwet. Tijdelijk zouden er voor individuele gevallen een ruimere parkeernorm gehanteerd kunnen worden, zonder dat dit precedent schept.

In Amstelveen zouden de bedrijventerreinen Kronenburg en Bovenkerk in aanmerking komen voor versoepelde toepassing van de parkeerproblematiek. Vooral in Kronenburg is het probleem nijpend. De leegstand is daar fors opgelopen en veel gedateerde panden zijn gebouwd met minder parkeerplaatsen dan nu gewoon is. Door de komst van de tram 5 en 51 en het betaald parkeren in Buitenveldert, wordt Kronenburg nu ook gebruikt voor forenzen om hun auto te parkeren als men Amsterdam-Centrum ingaat.

Tevens zou de gemeente meer initiatief moeten nemen om met alle ondernemers uit een gebied om te tafel te gaan om gezamenlijk een oplossing te bedenken, waar alle partijen dan ook een financiële bijdrage aan zouden kunnen leveren.

De gemeente zou dan faciliterend kunnen optreden voor realisatie van extra parkeerplekken voor het gehele gebied in plaats van oplossingen te zoeken voor individuele gevallen. Er kan dan ook worden gedacht aan het omvormen van bestaande verouderde kantoren naar een transferium, of de parkeerplaatsen van tijdelijk leegstaande panden beschikbaar stellen aan de buren.

VVD-er Inza Gast ziet liever vandaag dan morgen, dat de CROW-parkeernormen worden geactualiseerd voor Amstelveen. Zij roept wethouder Groot van Economische Zaken op om mee te denken over tijdelijke versoepeling en een actief wijkgericht beleid op de parkeerproblematiek voor bedrijven. De VVD wacht de tweede voortgangsrapportage over de aanpak kantorenleegstand Amstelveen af en komt zo nodig met een motie.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.