Bijgewerkt: 25 september 2023

VVD-Amstelveen heeft een nieuwe fractievoorzitter

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen
03-04-2023

De fractie van de Amstelveense VVD heeft een nieuwe voorzitter. Raadslid Jet Smit heeft het stokje per 1 april 2023 overgenomen van Kees Noomen die ruim 12 jaar de VVD-fractie sturing heeft gegeven. Jet Smit: 'Kees is charismatische, talentvolle politicus met goede relaties binnen en buiten de raad. Een fractievoorzitter die de VVD jarenlang op koers heeft gehouden en altijd grip had op de politieke dynamiek. In de afgelopen jaren heeft Kees niet alleen een waardevolle bijdrage geleverd aan de Amstelveense VVD, maar ook de basis gelegd voor een goed functionerende fractie. Aan mij om op die basis verder door te bouwen'.

Jet Smit is Amstelveens ondernemer en maakt vanaf 2018 eerst als burgerlid, en sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 als raadslid, deel uit van de VVD-fractie. 'Ik wil voor Amstelveen en haar inwoners bijdragen aan een veilige, groene en leefbare stad. Dat gaat niet vanzelf, dat kost veel tijd en energie, maar dat heb ik er graag voor over' -aldus Jet Smit.

Foto Amstelveen
(Foto VVD-Amstelveen - 2023)

Jet Smit de nieuwe fractievoorzitter van VVD-Amstelveen

De VVD-fractie heeft sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 15 maart 2022 een grote verandering doorgemaakt. Het bestuur van de Amstelveense VVD e.o. heeft voor vernieuwing en meer diversiteit gekozen en de fractie bestaat daardoor nu bijvoorbeeld voor de helft uit vrouwen. 'Dat geeft een andere dynamiek en energie en dat sluit heel goed aan bij de veranderingen die we in de maatschappij waarnemen” aldus de nieuwe fractievoorzitter. “Onze koers zal in grote lijnen niet veranderen, maar we leggen nu wel duidelijk andere accenten, iets wat Amstelveen ook van ons verwacht'.

De VVD is een brede volkspartij en de Amstelveense fractie blijft dat gegeven natuurlijk als uitgangspunt gebruiken. Maar zij ziet zichzelf toch voornamelijk als de grootste lokale partij van Amstelveen. Jet Smit: 'Onderdeel zijn van een landelijke partij geeft structuur, toegang tot informatie en mensen en natuurlijk steun tijdens campagnes, maar in Amstelveen trekken wij vaak ons eigen spoor. Wij gaan hier echt anders om met onze stad dan bv in Amsterdam of Den Haag, en leggen de nadruk op kwaliteit boven kwantiteit, of het nu gaat over veiligheid, wonen of groen'.

De basis voor alle VVD-initiatieven en voorstellen blijven gezonde gemeentelijke financiën en zo laag mogelijke lasten. Het moet voor alle inwoners fijn leven zijn in onze stad, ook in tijden van krimp. Daarvoor heb je reserves nodig, en daar zal de VVD, zover zij kan, op blijven sturen. Een nieuwe lente dus, en een nieuw geluid. Maar niet helemaal, want Kees Noomen blijft onderdeel van de VVD-fractie en zal vanuit daar met veel kennis en kunde bijdragen aan het werk dat de VVD-fractie samen met haar twee wethouders voor Amstelveen doet.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.