Bijgewerkt: 30 september 2023

VVD-Amstelveen bijeenkomst in de teken van de ruimte

Nieuws -> Politiek

Bron: VVD-Amstelveen / Amstelveenweb
12-01-2010

Op maandagavond 11 januari 2010 hield de VVD fractie van Amstelveen een drukbezochte bijeenkomst over de open ruimte in Amstelveen in de wijnbar 'Wine Kitchen' in de Dorpsstraat.

De thema-avond was ook door vele bewoners van Amstelveen bezocht, vooral uit de wijken, waar de gemeente nieuwe bouwprojecten plant, zoals de Randwijck, Waardhuizen, Westwijk en Groenhof.

De presentatie werd geopend door Herbert Raat, fractievoorzitter en lijstduwer en daarna kregen de aanwezigen van VVD raadslid Walter Vervenne, lid commissie Ruimte, wonen en natuur een uitgebreide analyse over de prioriteit van de VVD in verband met de groenbestemmingen in Amstelveen.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Herbert Raat, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen verwelkomt iedereen in de 'Wine Kitchen'


Het groene karakter van Amstelveen wordt echter bedreigd door de toenemende druk om steeds maar dichter op elkaar te bouwen. De VVD wil dit een halt toeroepen. Maar ook de graffiti spuiters, die in Amstelveen actief zijn kwamen in de presentatie ter sprake, maar ook over de vervuiling van de stad werd uitvoerig gesproken en met foto's geïllustreerd.

Wat wil de VVD doen met de open ruimte in de volgende periode?

1 Het geven van een groenbestemming op veldjes in Amstelveen.

Om een einde te maken aan ongewenste inbreiding moeten veldjes (zoals Eyckenstein en de Frans ter Gastlaan) waar mogelijk officieel als 'groen' worden bestempeld.

2 Prioriteit voor groen

Het groen in Amstelveen is belangrijk. Dit betekent dat de groene ruimte en het huidige bomenaantal in Amstelveen zoveel mogelijk worden gewaarborgd. Indien bomen worden gekapt kunnen zij indien gewenst direct worden vervangen door een boom van redelijk formaat (Een minder jongvolwassen bomen-vervangingspakket). Het bedrijfsplan groen en het bomenplan dienen goed te worden nageleefd. Ten slotte moeten Amstelveners via internet, krant en TV goed worden voorgelicht over het groenonderhoud.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Raadslid Walter Vervenne tijdens zijn presentatie vertelt onder andere over het zwerfvuil en graffiti problematiek in Amstelveen


3 Verfraaiing buitenruimte

De open ruimte in Amstelveen moet worden gekoesterd en waar mogelijk verbeterd. Denk aan een verfraaiing van onze straten en pleinen met bloemen en planten. Ook moeten er voldoende speel- en sportplekken in de buurt aanwezig zijn voor onze kinderen.

Daarnaast kunnen er alternatieven worden gezocht voor schotelantennes (in samenwerking met de woningbouwcorporaties) om de wildgroei hiervan te bestrijden. Aan de hand van een 'graffiti verwijderingfonds' kan de graffiti in onze stad worden aangepakt. Graffitispuiters moeten aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto W. Vervenne - 2010)

Een foto van de presentatie: graffiti op de muur van een gebouw. 'Afschuwelijk toch? Amstelveen moet alle eigenaren, waaronder de woningbouwcorporaties, nutsbedrijven, (Nuon, Eneco), maar ook privé personen aanspreken op hun plicht, hun bezittingen goed te onderhouden. Graffitispuiters moeten aansprakelijk worden gesteld voor de schade'


VVD ruimte Amstelveen
(Foto W. vervenne - 2010)

'Zo mag onze stad er tijdens de weekeinden toch niet uitzien? Waarom handhaven we niet gewoon?'


4 Meer sport- en speelvoorzieningen in de stad

De open veldjes dienen goed te worden onderhouden en met groene voorzieningen te worden ingericht zoals bankjes, stuiken en goaltjes. Uiteraard dient dit te gebeuren in samenspraak met de buurt. Laat daarom uw reactie achter op de VVD website en denk mee!

5 Analyse van de benodigde ruimte voor maatschappelijke voorzieningen

Om situaties zoals bij Maritsa in de toekomst te voorkomen moeten wij de toekomstige behoefte van Amstelveen aan (sociale) voorzieningen in kaart brengen. Deze kunnen wij dan opnemen bij een herstructurering of binnen de bestaande bebouwing. Op deze manier voorkomen wij de onnodige bebouwing van open ruimte.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Frans Hellendall (zittend) en Sander Mager fractievoorzitter van GroenLinks Amstelveen kijken naar de presentatie


6 Ruime nieuwbouwwijken met veel groen en speelvoorzieningen

In de zeer beperkte uitbreidingslocaties zal het buitenstedelijk karakter nog duidelijker tot uitdrukking dienen te komen. In de uitbreidingswijken moeten meer sport- en speelveldjes opgenomen worden dan tot nu toe het geval is. Als sportstad bij uitstek moeten er vooral kunstgrasveldjes aangelegd worden; die kunnen altijd en multifunctioneel gebruikt worden en zijn onderhoudsvriendelijk.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Raadslid Tom Ponjee vertelt tijdens zijn presentatie over de uitgebreide acties van de VVD, om de groenvoorzieningen in Amstelveen te behouden


7 Herstructurering

Bij elke herstructurering zal er ruimer van opzet en van hogere kwaliteit gebouwd moeten worden. Elke verdere verdichting binnen de bebouwde kom moet zoveel mogelijk. worden voorkomen.

Na het eerste deel van de presentatie kreeg raadslid Tom Ponjee, lid commissie Ruimte, wonen en natuur en A9 de microfoon in handen en hij vertelde over de vele locaties in Amstelveen. waar de ruimtevoorzieningen in gevaar zijn en waar de VVD tegen de geplande woningbouw strijdt. Hier is een samenvatting van de volgende onderwerpen:

Eyckenstein

Met de hulp van andere politieke partijen ging de VVD in 2008 de strijd aan tegen de geplande woningbouw op dit gras- en speelveld in Westwijk. Dit is gelukt en de woningbouw is nu van de baan.

Om er zeker van te zijn dat dit zo blijft moeten wij in de komende periode het bestemmingsplan aanpassen. De bestemming moet definitief' groen' worden. Samen met de buurt moeten wij dit veldje herinrichten met speeltoestellen, stuiken en bankjes. Laat in een reactie op de website uw ideeën over de inrichting achter. Of neem contact op met de VVD-fractie.

Frans ter Gastlaan

In 2009 hielden wij samen met enkele andere partijen de woningbouw tegen op dit grasveld. Op dit veld wordt nu veel gevoetbald door jongeren in de buurt. Volgens VVD is dit dan ook een ideaal veldje voor een Johan Cruijff-veldje of een andere speelvoorziening.

Uiteraard moet de buurt hierbij worden betrokken. De eerste stap is de bestemming 'woningbouw' ervan afhalen. De bestemming moet definitief' groen' worden. Laat in een reactie op onze website uw ideeën over de inrichting achter. Of neem contact op met de VVD-fractie.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Wethouder Ruimtelijke ordening, Remco Pols (PvdA) was ook naar de presentatie uitgenodigd


Middenwaard

In 2009 werden de bouwplannen bekend gemaakt voor de Middenwaard. De buurt kwam heftig in opstand tegen het hoge aantal woningen (300) en de vele hoogbouwflats. De VVD bracht samen met een aantal andere partijen het woningbouwaantal terug naar 225.

Daarnaast schrapten wij een flat tussen de Watercirkel en Marne. De VVD zal blijven strijden voor de belangen van de omwonenden. Het is dan ook belangrijk dat wij de nieuwe bouwplannen weer blijven toetsen op de wensen van de omwonenden. Laat in een reactie op onze website uw ideeën over de inrichting achter. Of neem contact op met de VVD-fractie.

Buurtpark 'Marne'

Op woensdag 16 december 2009 nam de Amstelveense gemeenteraad de beslissing, om het groene gebied tussen het indianenbosje en de Watercirkel te bestemmen als buurtpark. Mede dankzij de VVD werd dit gebied verlost van een hoge woningbouwopgave. Op deze locatie is nu de Willem Alexanderschool gevestigd die vertrekt naar de Orion.

Voor de VVD is het van groot belang, dat dit buurtpark daadwerkelijk ingericht wordt vóór en dóór bewoners. Wij horen dan ook graag uw ideeën. Welke speeltoestellen, groenvoorzieningen en overige ontspanningsmogelijkheden wilt u graag hier realiseren? Laat in een reactie op onze website uw ideeën over de inrichting achter. Of neem contact op met de VVD-fractie.

Maritsa

Dit kleine speelveldje in Maritsa ligt ingesloten tussen de hoogbouwflats in Amstelveen Groenelaan. Het is een van de weinige speelplekken in de buurt. Op deze locatie is echter een huisartsenpost gepland. Voor de VVD Amstelveen is het van belang dat de zorg in Groenelaan gegarandeerd blijft.

Wij mogen niet het risico lopen dat Amstelveners geen eigen huisarts hebben. Indien er geen andere plek dan Maritsa gevonden wordt, zullen wij dus voor deze huisartsenpost zijn. Wij blijven echter zoeken naar andere locaties. In de buurt wordt echter wel een nieuwe speeltuin gerealiseerd.

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

De aanwezige Amstelveners kijken met grote interesse naar de presentaties


Hoeksewaard

Het wijkcentrum 'De Laagte' in Randwijck wordt herbouwd tot huisartsenpost en een orthopedagogisch dagcentrum. De VVD heeft in de winter van 2009 verzocht aan het college van B en W om op zoek te gaan naar alternatieve locaties om onnodige inbreiding te voorkomen.

Helaas lijken er geen alternatieve locaties aanwezig. Zolang deze niet gevonden worden zal de VVD de nieuwbouw op de Hoeksewaard niet in de weg staan. De gezondheidszorg van de Amstelveners mag ten slotte nooit in gevaar komen. Wel willen wij dat de buurt betrokken wordt bij de herinrichting van de speeltuin en grasveld. Laat in een reactie op onze website uw ideeën over de inrichting achter. Of neem contact op met de VVD-fractie.

Een stad is meer dan woningen

VVD-lijstrekker Herbert Raat bedankte Walter Vervenne en Tom Ponjee voor hun presentaties en alle aanwezigen voor hun komst.  Zijn conclusie was, dat de politiek en ambtenaren meer in de stad moet gaan kijken wat plannen betekenen in een buurt. Een stad is meer dan woningen, er moet ruimte zijn voor bijvoorbeeld de vestiging van huisartsen, speelplekken voor kinderen, sport en groen.

Bij nieuwe woonwijken, zoals Westwijk 2 , is volgens hem onvoldoende rekening gehouden met extra voorzieningen. “In huizen komen gezinnen met kinderen wonen, die ook naar een sportclub willen en daar moet je als gemeente rekening mee houden. Nu zijn we te vaak achteraf aan het repareren, terwijl het ook anders kan”, aldus Raat. 

VVD ruimte Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2010)

Aan het einde van de presentaties sluit Herbert Raat, fractievoorzitter van VVD-Amstelveen het officiële deel van de avond en mogen de uitbaters van 'Wine Kitchen', Remco en Jessica Snoek in actie komen en wijn schenken


Tot slot vroeg Herbert Raat iedereen om maandagavond 25 januari 2010in het Congrescentrum alvast in de agenda te noteren. Loco-burgemeester Lodewijk Asscher van Amsterdam zal dan te gast zijn bij de VVD-Amstelveen.  De avond  werd afgesloten met een goed glas wijn in de prachtige wijnbar ‘The Wine Kitchen’.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.