Bijgewerkt: 19 mei 2024

VVD wil vergoeding voor bewoner calamiteitenpolder

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
25-06-2005

Bij extreem hoge waterstanden worden in Noord- Holland plekken aangewezen waar water naar wordt afgevoerd. De VVD-statenfractie wil dat er wordt bekeken of mensen die daar wonen een vergoeding kunnen krijgen.

„Boeren en anderen, die hun land bij calamiteiten onder water moeten zetten, verrichten een dienst aan de samenleving, de zogenaamde blauwe dienst. Andere gebieden kunnen op deze wijze droog blijven bij een extreme regenval of bij hoge waterstanden in rivieren en in zee," aldus woordvoerder Roele.

„Met het invullen van het waterbeleid worden nu plekken aangewezen in de provincie om bij calamiteiten en bij tijdelijke pieken water te kunnen bergen. Doel daarvan is om de rest van Noord-Holland droog te houden en zo de schade voor mens en bedrijf in zijn geheel zo veel mogelijk beperkt te houden. Hoe dat in de praktijk moet is onderzocht voor de 'Ronde Hoep', een polder bij Ouderkerk aan de Amstel.

Hier zou in het uiterste geval (men vermoedt ééns in de honderd jaar) water ingelaten worden om de omgeving (zoals bijvoorbeeld Amstelveen, Uithoorn en Duivendrecht) droog te houden. Eén ding is zeker voor de mensen die in de Ronde Hoep wonen en werken zal dit consequenties hebben. Zij zullen eventueel aanpassingen moeten doorvoeren aan hun leefomgeving."

De VVD wil niet alleen de schade, die ontstaat bij onder water zetten, vergoeden. „Ook het jaar in jaar uit rekening moeten houden met een mogelijk onder water zetten is een opgave. Dit komt ons allemaal ten goede en zou als zodanig ook beloond moet worden. De vergoeding kan dan op verschillende manieren gebruikt worden. De boer kan er voor kiezen om zijn bedrijfsgebouwen aan te passen of om zijn bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe omstandigheden.

Dat blijft de individuele keus van de ondernemer." De VVD heeft daarom aan gedeputeerde staten gevraagd om, in overleg met het rijk en waterschap, het voorstel van een vergoeding verder uit te werken.
„Pas als er een goede regeling komt kan de bewoners van een calamiteitenpolder gevraagd worden actief mee te werken. Het past bij een behoorlijk bestuur om het zowel planologisch en waterstaatkundig netjes te regelen. Er vindt hier een soort afwenteling plaats van risico en schade naar een andere plek. Dat kan alleen als het openbare bestuur zorgvuldig omgaat met diegenen die de lasten eventueel zullen dragen," aldus het statenlid.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.