Bijgewerkt: 3 oktober 2023

VVD vindt veiligheid belangrijker dan privacy

Nieuws -> Gemeente

Bron: Amstelveens Nieuwsblad
10-11-2005

Andere punten uit het verkiezingsprogramma van de VVD zijn onder meer:

De Amstelvener moet zich thuis én op straat veilig kunnen voelen. De VVD wil van de gedoogcultuur af. De pakkans van de crimineel en de strafmaat moeten omhoog. In Amstelveen kan door voorlichtingprogramma's, cameratoezicht en crisissituatie draaiboeken de veiligheid verhoogd worden.

De VVD is voorstander van het plaatsen van camera's in de bus, tram en metro, en op halten en bij fietstunnels. De veiligheid van de bewoners is belangrijker dan de privacy van overtreders.

De Amstelveense economie is gebaat bij sterke ondernemers en gezonde werkgelegenheid. Voor Amstelveen is het MKB de banenmotor: goede ondersteuning en overleg met het MKB vanuit de gemeente is daarom van essentieel belang. Daarnaast zal de VVD zich sterk blijven maken voor de bereikbaarheid van Amstelveen.

Een groene woonomgeving draagt veel bij aan het woongenot van alle inwoners. Vandaar dat de VVD de groenafbraak in Amstelveen wil stoppen en juist meer en mooier groen wil: groen met allure. De VVD wil eenvoudiger, duidelijker en vooral minder regels en dat Amstelveen weer topsportstad van Nederland wordt.

De VVD vindt het kiezersbedrog om te streven naar een gevarieerd woningaanbod in alle prijsklassen. Dit is niet mogelijk. Voldoende woningen voor de middeninkomens en het hogere segment dragen er aan bij dat sociale woningen beschikbaar komen.
Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.