Bijgewerkt: 3 december 2023

Update sloop voormalige Martin Luther Kingschool

Nieuws -> Gemeente

Bron: Gemeente Amstelveen
24-07-2013

Dinsdag 23 juli 2013 heeft in de namiddag telefonisch overleg plaatsgevonden tussen de Dienst Regelingen van het Ministerie van Economische zaken en de gemeente inzake de spoedprocedure ontheffing Flora en Faunawet in verband met het aantreffen van een tweetal vleermuizen in de spouw van de voormalige Martin Luther Kingschool.

luther Amstelveen
(Foto Amstelveenweb.com - 2013)

De voormalige Martin Luther Kingschool op 18 juli 2013


Vrijdag 19 juli 2013 hebben wij de aanvraag voor een ontheffing ingezonden. Die is daar ontvangen en bekeken. Dat heeft geleid tot een aantal aanvullende vragen die ons gisteren zijn aangereikt. Wij zullen deze met spoed, waarschijnlijk donderdagochtend, beantwoorden.

De Dienst Regelingen deelt onze zorg over de veiligheidssituatie bij het gebouw vanwege de aanwezigheid van asbest en heeft ons toegezegd de aanvraag met de grootst mogelijke spoed te behandelen. In afwachting daarvan blijft de sloop opgeschort. Er wordt elektronisch en via incidentele patrouille toezicht gehouden. Wij houden u op de hoogte.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen, de secretaris, mr. R.J.T. Schurink, de burgemeester, John Levie, l.b.Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.